SFS 2011:480 Förordning om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

110480.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.