SFS 2011:482 Förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

110482.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.