SFS 2011:483 Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1285) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna för att främja ekonomiska förbindelser

110483.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2009:1285) om avtal
mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser
Nederländska Antillerna för att främja ekonomiska
förbindelser;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver att lagen (2009:1285) om avtal mellan Sverige och

Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna för att främja ekono-
miska förbindelser ska träda i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2011:483

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011