SFS 2011:483 Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1285) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna för att främja ekonomiska förbindelser

110483.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.