SFS 2011:484 Lag om ändring i äktenskapsbalken

110484.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.