SFS 2011:485 Lag om ändring i brottsbalken

110485.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.