SFS 2011:486 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

110486.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.