SFS 2011:488 Lag om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

110488.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.