SFS 2011:489 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

110489.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.