SFS 2011:491 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

110491.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.