SFS 2011:492 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

110492.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.