SFS 2011:493 Lag om ändring i sambolagen (2003:376)

110493.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.