SFS 2011:494 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

110494.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.