SFS 2011:412 Förordning om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

110412.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.