SFS 2011:503 Förordning om ändring i förordningen (2011:270) om ändring i förordningen (2009:1214) med instruktion för Statens skolverk

110503.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:270) om ändring i
förordningen (2009:1214) med instruktion för
Statens skolverk;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver att förordningen (2011:270) om ändring i förord-

ningen (2009:1214) med instruktion för Statens skolverk ska utgå.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2011:503

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011