SFS 2011:507 Förordning om upphävande av vissa förordningar på skolområdet

110507.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av vissa förordningar på
skolområdet;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver att följande förordningar ska upphöra att gälla vid

utgången av juni 2011:

1. förordningen (1980:64) om mål och riktlinjer i 1980 års läroplan för

grundskolan,

2. förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet

m.m., och

3. förordningen (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skol-

barnsomsorg för asylsökande barn m.fl.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2011:507

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011