SFS 2011:518 Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1288) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba för att främja ekonomiska förbindelser

110518.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2009:1288) om avtal
mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser
Aruba för att främja ekonomiska förbindelser;

utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att lagen (2009:1288) om avtal mellan Sverige och

Nederländerna såvitt avser Aruba för att främja ekonomiska förbindelser ska
träda i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2011:518

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011