SFS 2011:537 Förordning om ändring i förordningen (2009:313) om statsbidrag för utveckling av matematikundervisning

110537.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:313) om <br/>statsbidrag f�r utveckling av <br/>matematikundervisning;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 3 � f�rordningen (2009:313) om statsbidrag f�r</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utveckling av matematikundervisning ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:492px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Statsbidrag enligt denna f�rordning f�r l�mnas till den som �r huvud-</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">man f�r grundskola, grunds�rskola, specialskola eller sameskola.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">En s�dan huvudman som avses i f�rsta stycket ben�mns i denna f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ning skolhuvudman.</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Statsbidraget ska anv�ndas i den verksamhet som avses i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">Statsbidrag f�r l�mnas f�r att anv�ndas i hela skolhuvudmannens verksam-<br/>het eller i en v�l avgr�nsad del av den.</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">BIRGITTA OHLSSON</p> <p style="position:absolute;top:723px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft17">Claes M�rtensson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2011:537</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 31 maj 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:313) om
statsbidrag f�r utveckling av
matematikundervisning;

utf�rdad den 12 maj 2011.

Regeringen f�reskriver att 3 � f�rordningen (2009:313) om statsbidrag f�r

utveckling av matematikundervisning ska ha f�ljande lydelse.

3 �

Statsbidrag enligt denna f�rordning f�r l�mnas till den som �r huvud-

man f�r grundskola, grunds�rskola, specialskola eller sameskola.

En s�dan huvudman som avses i f�rsta stycket ben�mns i denna f�rord-

ning skolhuvudman.

Statsbidraget ska anv�ndas i den verksamhet som avses i f�rsta stycket.

Statsbidrag f�r l�mnas f�r att anv�ndas i hela skolhuvudmannens verksam-
het eller i en v�l avgr�nsad del av den.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

BIRGITTA OHLSSON

Claes M�rtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2011:537

Utkom fr�n trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;