SFS 2011:572 Förordning om ändring i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen

110572.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.