SFS 2011:601 Förordning om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

110601.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:1111) med <br/>instruktion f�r Patent- och registreringsverket;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011. </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (2007:1111) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r Patent- och registreringsverket ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Patent- och registreringsverket f�r till en stat som inte ing�r i Europe-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">iska unionen eller �r ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det<br/>f�ra �ver personuppgifter i den utstr�ckning uppgifterna ing�r i patent-, va-<br/>rum�rkes- eller m�nsterdokumentation som </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft17">1. utg�r allm�n handling hos verket, eller <br/>2. ing�r i verkets <br/>a) patentregister eller diarium enligt 7 � patentkung�relsen (1967:838), <br/>b) varum�rkesregister eller diarium enligt 1 kap. 1 � andra stycket varu-</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">m�rkesf�rordningen (2011:594), </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">c) m�nsterregister eller diarium enligt 6 � m�nsterskyddsf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1970:486), eller </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">d) register �ver periodiska skrifter.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011. </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft17">Margareta G�rdmark Nyl�n<br/>(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2011:601</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:1111) med
instruktion f�r Patent- och registreringsverket;

utf�rdad den 26 maj 2011.

Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (2007:1111) med instruktion

f�r Patent- och registreringsverket ska ha f�ljande lydelse.

4 �

Patent- och registreringsverket f�r till en stat som inte ing�r i Europe-

iska unionen eller �r ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det
f�ra �ver personuppgifter i den utstr�ckning uppgifterna ing�r i patent-, va-
rum�rkes- eller m�nsterdokumentation som

1. utg�r allm�n handling hos verket, eller
2. ing�r i verkets
a) patentregister eller diarium enligt 7 � patentkung�relsen (1967:838),
b) varum�rkesregister eller diarium enligt 1 kap. 1 � andra stycket varu-

m�rkesf�rordningen (2011:594),

c) m�nsterregister eller diarium enligt 6 � m�nsterskyddsf�rordningen

(1970:486), eller

d) register �ver periodiska skrifter.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Margareta G�rdmark Nyl�n
(N�ringsdepartementet)

SFS 2011:601

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;