SFS 2011:615 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

110615.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.