SFS 2011:624 Förordning om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

110624.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.