SFS 2011:631 Förordning om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

110631.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2001:512) om <br/>deponering av avfall;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2001:512) om deponer-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ing av avfall </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels </i>att 45 � ska ha f�ljande lydelse,<i> <br/>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 30 a �, samt n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re 30 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Samr�d om f�reskrifter</b></p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>30 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:561px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">Innan Naturv�rdsverket meddelar s�dana f�reskrifter som avses i</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">13 �, 15 � f�rsta stycket, 15 a � tredje stycket, 17 � eller 30 � andra stycket<br/>ska verket h�ra </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Havs- och vattenmyndigheten, om f�reskrifterna har betydelse f�r</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">havs- eller vattenmilj�n, och </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Sveriges geologiska unders�kning, om f�reskrifterna har betydelse f�r</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">grundvattenmilj�n. </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>45 �</b></p> <p style="position:absolute;top:703px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om �verklagande finns i 19 kap. 1 � och 23 kap. 1 �</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Naturv�rdsverket och Havs- och vattenmyndigheten f�r �verklaga l�ns-</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">styrelsens beslut om dispens enligt 13 �.</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 2011:631</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2001:512) om
deponering av avfall;

utf�rdad den 26 maj 2011.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2001:512) om deponer-

ing av avfall

dels att 45 � ska ha f�ljande lydelse,
dels
att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 30 a �, samt n�rmast

f�re 30 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

Samr�d om f�reskrifter

30 a �

Innan Naturv�rdsverket meddelar s�dana f�reskrifter som avses i

13 �, 15 � f�rsta stycket, 15 a � tredje stycket, 17 � eller 30 � andra stycket
ska verket h�ra

1. Havs- och vattenmyndigheten, om f�reskrifterna har betydelse f�r

havs- eller vattenmilj�n, och

2. Sveriges geologiska unders�kning, om f�reskrifterna har betydelse f�r

grundvattenmilj�n.

45 �

Best�mmelser om �verklagande finns i 19 kap. 1 � och 23 kap. 1 �

milj�balken.

Naturv�rdsverket och Havs- och vattenmyndigheten f�r �verklaga l�ns-

styrelsens beslut om dispens enligt 13 �.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

SFS 2011:631

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;