SFS 2011:633 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

110633.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i avfallsf�rordningen (2001:1063);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 46, 47 och 49 �� avfallsf�rordningen (2001:1063)</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>46 �</b></p> <p style="position:absolute;top:454px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Havs- och vattenmyndigheten pr�var fr�gor om dispens fr�n dump-</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">ningsf�rbud enligt 15 kap. 33 � milj�balken. En s�dan dispens ska avse visst<br/>slag och viss m�ngd avfall samt tiden, platsen och s�ttet f�r dumpningen.</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om ans�kan om</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">dispens. </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>47 �</b></p> <p style="position:absolute;top:560px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela de ytterligare f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">som beh�vs f�r till�mpningen av 15 kap. 3133 �� milj�balken. Innan Havs-<br/>och vattenmyndigheten meddelar s�dana f�reskrifter ska den h�ra Natur-<br/>v�rdsverket, Tullverket, Kustbevakningen och Sveriges geologiska under-<br/>s�kning.</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>49 �</b></p> <p style="position:absolute;top:666px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Naturv�rdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Socialstyrelsen och</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">Statens jordbruksverk f�r inom sina ansvarsomr�den meddela de f�reskrifter<br/>som beh�vs f�r verkst�lligheten av denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft17">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2011:633</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i avfallsf�rordningen (2001:1063);

utf�rdad den 26 maj 2011.

Regeringen f�reskriver att 46, 47 och 49 �� avfallsf�rordningen (2001:1063)

ska ha f�ljande lydelse.

46 �

Havs- och vattenmyndigheten pr�var fr�gor om dispens fr�n dump-

ningsf�rbud enligt 15 kap. 33 � milj�balken. En s�dan dispens ska avse visst
slag och viss m�ngd avfall samt tiden, platsen och s�ttet f�r dumpningen.

Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om ans�kan om

dispens.

47 �

Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela de ytterligare f�reskrifter

som beh�vs f�r till�mpningen av 15 kap. 3133 �� milj�balken. Innan Havs-
och vattenmyndigheten meddelar s�dana f�reskrifter ska den h�ra Natur-
v�rdsverket, Tullverket, Kustbevakningen och Sveriges geologiska under-
s�kning.

49 �

Naturv�rdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Socialstyrelsen och

Statens jordbruksverk f�r inom sina ansvarsomr�den meddela de f�reskrifter
som beh�vs f�r verkst�lligheten av denna f�rordning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

SFS 2011:633

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;