SFS 2011:635 Förordning om ändring i förordningen (2006:1111) om Antarktis

110635.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2006:1111) om <br/>Antarktis;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 3, 4 och 9 �� f�rordningen (2006:1111) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">Antarktis ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Innan Polarforskningssekretariatet beslutar om tillst�nd eller dispens</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">ska sekretariatet ge Naturv�rdsverket och Havs- och vattenmyndigheten till-<br/>f�lle att yttra sig.</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:544px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">I de fall Polarforskningssekretariatet �r huvudman f�r en vistelse eller</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">verksamhet f�r ett tillst�nd eller en dispens ges endast om Naturv�rdsverket<br/>och Havs- och vattenmyndigheten har tillstyrkt det.<br/> <br/><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:614px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Naturv�rdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska bevaka att be-</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">slut om tillst�nd enligt lagen (2006:924) om Antarktis �verensst�mmer med<br/>lagens syften.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft17">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2011:635</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2006:1111) om
Antarktis;

utf�rdad den 26 maj 2011.

Regeringen f�reskriver att 3, 4 och 9 �� f�rordningen (2006:1111) om

Antarktis ska ha f�ljande lydelse.

3 �

Innan Polarforskningssekretariatet beslutar om tillst�nd eller dispens

ska sekretariatet ge Naturv�rdsverket och Havs- och vattenmyndigheten till-
f�lle att yttra sig.

4 �

I de fall Polarforskningssekretariatet �r huvudman f�r en vistelse eller

verksamhet f�r ett tillst�nd eller en dispens ges endast om Naturv�rdsverket
och Havs- och vattenmyndigheten har tillstyrkt det.

9 �

Naturv�rdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska bevaka att be-

slut om tillst�nd enligt lagen (2006:924) om Antarktis �verensst�mmer med
lagens syften.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

SFS 2011:635

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;