SFS 2011:646 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

110646.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft54{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft55{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft56{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft63{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft64{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft65{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft66{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft71{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft73{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft74{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft75{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft76{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft81{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft82{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft83{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft84{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft85{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft86{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft91{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft92{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft93{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft94{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft95{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft96{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft101{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft102{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft103{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft104{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft105{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft106{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft113{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft114{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft121{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft122{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft123{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft124{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft125{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft126{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1994:1716) om fisket, <br/>vattenbruket och fiskerin�ringen;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1994:1716) om fisket,</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">vattenbruket och fiskerin�ringen</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:360px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels </i>att 3 kap. 2 a � ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels </i>att 2 kap. 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15 och 1821 ��, 2 a kap. 1117 ��,</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">3 kap. 24 ��, 4 kap. 3, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 32 och 33 ��, 5 kap. 11 f,<br/>3, 4, 6 och 7 �� samt 6 kap. 12 a, 2 c, 3 b och 48 �� ska ha f�ljande ly-<br/>delse,</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras sju nya paragrafer, 2 kap. 15 a och</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">18 a �� samt 5 kap. 1 g1 i, 4 a och 8 ��, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:632px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om utl�ndska</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">medborgares r�tt till fiske i Sveriges territorialhav och i Sveriges ekono-<br/>miska zon p� grund av internationella �verenskommelser.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:701px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter f�r fiskev�rden</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och fiskets bedrivande som f�rbjuder eller begr�nsar </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">1. fisket med avseende p� vilken fisk som f�r f�ngas, <br/>2. anv�ndningen av fiskefartyg, fiskemetoder eller fiskeredskap, och<br/>3. fiske inom vissa omr�den eller f�r vissa �ndam�l. <br/>I fr�ga om fiske i andra vatten �n havet och vattnen l�ngs kusterna och</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">V�nern, V�ttern, M�laren och Hj�lmaren samt Storsj�n i J�mtland till f�rsta<br/>definitiva vandringshindret, f�r f�reskrifter enligt f�rsta stycket meddelas<br/>endast f�r att skydda s�rskilt hotade arter eller stammar av nationellt<br/>intresse. </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om att yrkesm�s-</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">sigt fiske inom ett omr�de med anv�ndande av en viss fiskemetod f�r<br/>bedrivas endast efter tillst�nd av myndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:932px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Havs- och vattenmyndigheten f�r ocks� meddela f�reskrifter f�r fiske-</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">v�rden som avser f�rbud mot att beh�lla fisk som f�ngats, bearbeta fisk om-<br/>bord, f�rvara fisk i sump eller omlasta, f�ra i land, f�ra in i landet eller salu-<br/>h�lla fisk.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse av 3 kap. 2 a � 1997:924.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2003:253.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2011:646</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:646</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om att kr�ft-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">fiske p� allm�nt vatten i V�nern, V�ttern, Hj�lmaren och Storsj�n i J�mtland<br/>f�r bedrivas endast efter tillst�nd av myndigheten eller av l�nsstyrelsen. Till-<br/>st�nd ska i f�rsta hand l�mnas den som �gnar sig �t yrkesm�ssigt fiske.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:254px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">L�nsstyrelsen f�r, f�r att hindra spridningen av kr�ftpest, meddela</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">f�reskrifter eller i det enskilda fallet besluta om att ett visst omr�de ska anses<br/>kr�ftpestsmittat eller utg�ra skyddsomr�de f�r flodkr�fta. </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett beslut om skyddsomr�de ska vara grundat p� en av l�nsstyrelsen upp-</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">r�ttad och av Havs- och vattenmyndigheten godk�nd f�rvaltningsplan f�r<br/>flodkr�fta.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:378px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om vilken</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">h�nsyn som vid fiske ska tas till naturv�rdens intressen. </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">I �renden enligt fiskelagen (1993:787) f�r Havs- och vattenmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">eller l�nsstyrelsen besluta att det ska g�ras en analys av vilken inverkan en<br/>fiskemetod eller uts�ttande av en fiskart har p� milj�n. Naturv�rdsverket ska<br/>ges tillf�lle att yttra sig �ver en s�dan analys. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Havs- och vattenmyndigheten eller l�nsstyrelsen f�r besluta att den som</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">ska anv�nda metoden eller s�tta ut fiskarten ska g�ra och bekosta analysen.<br/>N�r en analys g�rs av n�gon av myndigheterna, f�r denna besluta att den<br/>som ska anv�nda den nya metoden eller s�tta ut fisken ska betala en avgift<br/>som helt eller delvis motsvarar kostnaderna f�r analysen. Vid bed�mningen<br/>av om den enskilde ska svara f�r kostnaderna f�r analysen ska h�nsyn tas till<br/>omfattningen av dennes verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">M�rkning av redskap som anv�nds vid fiske och m�rkning av fisk-</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">sump ska utf�ras s� att det framg�r av m�rkningen vem som anv�nder red-<br/>skapet eller sumpen, om anv�ndaren av redskapet �r yrkesfiskare eller<br/>fritidsfiskare och om anv�ndaren fiskar med enskild fisker�tt.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela ytterligare f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">s�dan m�rkning.</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:750px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om utm�rk-</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">ning av fiskeredskap. Innan myndigheten meddelar s�dana f�reskrifter ska<br/>den h�ra Jordbruksverket och Sj�fartsverket. </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>15 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:821px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft20">Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om utm�rkning av vatten-</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">bruksanl�ggningar. Innan verket meddelar s�dana f�reskrifter ska det h�ra<br/>Havs- och vattenmyndigheten och Sj�fartsverket. </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:890px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Jordbruksverket f�r meddela ytterligare f�reskrifter om fiskodling,</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">flyttning av fisk mellan fiskodlingar och slakt av odlad fisk. Innan verket<br/>meddelar f�reskrifter som r�r fr�gor om p�verkan p� milj�n i sj�ar, vatten-<br/>drag eller hav ska verket h�ra Havs- och vattenmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:995px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2005:462.</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 1998:800.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 1995:1390.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2007:117.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2011:646</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>18 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft30">Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:185px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. f�reskrifter om undantag fr�n 17 b � som det finns vetenskapliga eller</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">andra s�rskilda sk�l f�r, och </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. ytterligare f�reskrifter om uts�ttning och flyttning av fisk i andra fall �n</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">de som avses i 18 �.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Innan myndigheten med st�d av f�rsta stycket 2 meddelar f�reskrifter som</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">r�r fr�gor om fiskh�lsa ska myndigheten h�ra Jordbruksverket. </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft33">7</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">Fr�gor om yrkesfiskelicens pr�vas av Havs- och vattenmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid pr�vningen av om fisket har s�dan anknytning till svensk fiskeri-</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">n�ring som avses i 30 � fiskelagen (1993:787) ska myndigheten s�rskilt ta<br/>h�nsyn till om</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. v�rdet av den f�ngst som s�kanden under ett kalender�r landar i Sverige</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">uppg�r till minst h�lften av dennes totala f�ngst, </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">2. minst h�lften av s�kandens fiskef�rder utg�r fr�n en svensk hamn, eller <br/>3. minst h�lften av deltagarna i s�kandens fiske �r bosatta h�r i landet. <br/>Havs- och vattenmyndigheten ska vid sin pr�vning ta h�nsyn till ocks�</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">andra omst�ndigheter som s�kanden �beropar till st�d f�r att fisket �r an-<br/>knutet till svensk fiskerin�ring.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om krav p�</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">s�rskilt tillst�nd f�r anv�ndning av fartyg f�r yrkesm�ssigt fiske. </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Havs- och vattenmyndigheten ska pr�va ans�kningar om tillst�nd att fr�n</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">ett svenskt fartyg fiska i utl�ndsk ekonomisk zon eller fiskezon. Endast<br/>ans�kningar fr�n den som har fartygstillst�nd f�r godk�nnas. </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:627px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Havs- och vattenmyndigheten f�r besluta om undantag fr�n 5 och</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">6 �� samt 13 � f�rsta och andra styckena, om det finns vetenskapliga eller<br/>andra s�rskilda sk�l f�r det. Om undantaget avser endast 5 och 6 �� pr�vas<br/>fr�gan i st�llet av l�nsstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om eller i det en-</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">skilda fallet besluta om undantag fr�n 2, 46 ��, 11 � f�rsta och andra styck-<br/>ena och 16 �, om fisket bedrivs p� uppdrag av myndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Havs- och vattenmyndigheten pr�var fr�gor om tillst�nd till fiske av</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">vetenskapliga sk�l enligt EU-f�rordningar om den gemensamma fiskeri-<br/>politiken.</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>2 a kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:857px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:855px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft33">8</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">Fiske efter lax och �ring med handredskap fr�n en f�rankrad b�t f�r</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">inte st�ra andras fiske. </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid fiske med drag fr�n b�t �r det f�rbjudet att anv�nda motor, utom i</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">lugnvattnen nedstr�ms bron mellan �vertorne� i Sverige och Aavasaksa i<br/>Finland. Det �r f�rbjudet att anv�nda motor n�rmare forsomr�dena �n 200<br/>meter. F�rbudet enligt detta stycke g�ller inte personer med s�dana<br/>funktionsneds�ttningar som f�rsv�rar anv�ndningen av b�t utan motor. </p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">7 Senaste lydelse 1998:344.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">8 Senaste lydelse 2010:1114.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2011:646</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Havs- och vattenmyndigheten f�r efter ans�kan i det enskilda fallet be-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">sluta om undantag fr�n f�rbudet i andra stycket, om det finns s�rskilda sk�l.<br/>Havs- och vattenmyndigheten ska underr�tta den beh�riga finska f�rvalt-<br/>ningsmyndigheten om de beslut som meddelas.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:254px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft43">9</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft40">Havs- och vattenmyndigheten, eller den till vilken myndigheten upp-</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">drar detta, f�r uppl�ta fisketillst�nd d�r staten �ger r�tten till fiske efter lax<br/>och �ring. Ett s�dant tillst�nd f�r ocks� kr�vas f�r roddare som aktivt deltar i<br/>fisket efter lax och �ring. </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Havs- och vattenmyndigheten, eller den till vilken myndigheten uppdrar</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">detta, f�r i samarbete med den beh�riga finska f�rvaltningsmyndigheten ing�<br/>avtal om gemensamt fisketillst�nd med �vriga fisker�ttshavare i �lvomr�det.<br/>Ett s�dant tillst�nd ber�ttigar till fiske i fisketillst�ndsomr�det utan hinder av<br/>riksgr�nsen. Havs- och vattenmyndigheten f�r komma �verens med den<br/>beh�riga finska f�rvaltningsmyndigheten om de best�mmelser som ska g�lla<br/>f�r f�rs�ljning av fisketillst�nd och redovisningen av int�kter fr�n f�rs�lj-<br/>ningen samt �vervaka den f�rs�ljning som utf�rs av privata intressen. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Int�kterna fr�n f�rs�ljningen av fisketillst�nd f�r ett visst omr�de tillfaller</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">dem som innehar r�tten till fisket i omr�det i proportion till deras andelar i<br/>vattenomr�dena. F�rdelningen av int�kter fr�n f�rs�ljning av fisketillst�nd i<br/>omr�den d�r staten innehar fisker�tten eller d�r fisker�tten har annan s�r-<br/>skild grund ska dock best�mmas i det avtal som avses i andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Int�kterna fr�n f�rs�ljning av fisketillst�nd ska s�ttas in p� ett f�r Sverige</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">och Finland gemensamt konto. Sedan fisker�ttshavarna tilldelats sin andel<br/>ska �terstoden anv�ndas till gemensamt beslutade �tg�rder f�r kontroll och<br/>forskning i fiskeomr�det. </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:643px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft43">10</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft40">Havs- och vattenmyndigheten f�r i det enskilda fallet efter �verens-</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">kommelse med den beh�riga finska f�rvaltningsmyndigheten och med<br/>avvikelse fr�n best�mmelserna i detta kapitel bevilja tillst�nd f�r fiske som<br/>bedrivs i svenskt vatten vid fiskeuppvisningar och fisket�vlingar som sker<br/>enligt riktlinjer som myndigheterna har enats om. I tillst�ndsvillkoren f�r<br/>avvikelser medges fr�n best�mmelser om fiskeredskap f�r demonstration av<br/>traditionella fiskemetoder i fiskeuppvisningar. Den beh�riga finska f�rvalt-<br/>ningsmyndigheten ska underr�ttas om tillst�ndet. </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Inneb�r tillst�ndet bara undantag fr�n 4 � pr�vas fr�gan om tillst�nd av</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">L�nsstyrelsen i Norrbottens l�n efter �verenskommelse med den beh�riga<br/>finska f�rvaltningsmyndigheten i st�llet f�r av Havs- och vattenmyndig-<br/>heten. </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Om en verksamhet eller �tg�rd enligt denna paragraf kr�ver tillst�nd i</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">b�da l�nderna ska artikel 21 i gr�ns�lvs�verenskommelsen mellan Sverige<br/>och Finland till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:925px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft43">11</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft40">Havs- och vattenmyndigheten f�r i det enskilda fallet efter �ver-</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">enskommelse med den beh�riga finska f�rvaltningsmyndigheten, och med<br/>avvikelse fr�n best�mmelserna i detta kapitel, bevilja tillst�nd f�r fiske som</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">9 Senaste lydelse 2010:1114.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">10 Senaste lydelse 2010:1114.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">11 Senaste lydelse 2010:1114.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2011:646</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">bedrivs i svenskt vatten f�r vetenskapliga �ndam�l som sker enligt villkor<br/>som myndigheterna har enats om. Dessutom kr�vs lov av fisker�ttsinne-<br/>havaren. Den beh�riga finska f�rvaltningsmyndigheten ska underr�ttas om<br/>tillst�ndet. </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Inneb�r tillst�ndet bara undantag fr�n 4 � pr�vas fr�gan om tillst�nd av</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">L�nsstyrelsen i Norrbottens l�n efter �verenskommelse med den beh�riga<br/>finska f�rvaltningsmyndigheten i st�llet f�r av Havs- och vattenmyndighe-<br/>ten. </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Om en verksamhet eller �tg�rd enligt denna paragraf kr�ver tillst�nd i b�-</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">da l�nderna ska artikel 21 i gr�ns�lvs�verenskommelsen mellan Sverige och<br/>Finland till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:378px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft53">12</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft50">Havs- och vattenmyndigheten och L�nsstyrelsen i Norrbottens l�n</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">f�rvaltar fisket i Torne�lvens fiskeomr�de. Innan beslut fattas om �tg�rder i<br/>fiskeomr�det ska Finsk-svenska gr�ns�lvskommissionen beredas tillf�lle att<br/>ge sitt utl�tande. Detta g�ller dock inte i de fall ansvarig myndighet f�r anses<br/>ha erforderlig och tillr�cklig kompetens i fr�gan.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:484px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft53">13</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft50">Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen och L�nsstyrelsen</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">i Norrbottens l�n �vervakar efterlevnaden i svenskt vatten av f�reskrifter om<br/>fisket i Torne�lvens fiskeomr�de.</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:554px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft53">14</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft50">Havs- och vattenmyndigheten ska �rligen utarbeta ett underlag om</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">behovet av s�dana avvikelser fr�n fiskebest�mmelserna som avses i 19 �<br/>tredjesj�tte styckena fiskelagen (1993:787). Havs- och vattenmyndigheten<br/>ska d� h�ra lokala fiskeintressen.</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:678px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft53">15</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft50">Fr�gor om godk�nnande av producentorganisationer och om �ter-</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">kallelse av ett s�dant godk�nnande samt om st�d inom marknadsregleringen<br/>av fisk och fiskprodukter pr�vas av Statens jordbruksverk. Innan verket<br/>meddelar f�reskrifter eller fattar beslut i dessa fr�gor ska det h�ra Havs- och<br/>vattenmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Jordbruksverket betalar ut st�det. Innan st�d betalas ut ska Jordbruks-</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">verket kontrollera att utbetalningen �r f�renlig med unionsreglerna, denna<br/>f�rordning och f�reskrifter som har meddelats med st�d av denna f�rord-<br/>ning. </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:855px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft53">16</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft50">Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter som kompletterar EU-f�r-</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">ordningar om den gemensamma fiskeripolitiken och de f�reskrifter som<br/>beh�vs f�r verkst�lligheten av s�dana f�rordningar, i fr�gor som avser </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">1. godk�nnande av en producentorganisation och �terkallelse av ett s�dant</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">godk�nnande, </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">12 Senaste lydelse 2010:1114.</p> <p style="position:absolute;top:995px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">13 Senaste lydelse 2010:1114.</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">14 Senaste lydelse 2010:1114.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">15 Senaste lydelse 1997:924.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">16 Senaste lydelse 2000:1467.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2011:646</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">2. st�d till godk�nda producentorganisationer f�r produkter som de �tertar</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">fr�n marknaden, f�r�dlar eller lagrar, eller </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">3. import och export av fisk och fiskprodukter.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:238px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft60">Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om att </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">1. en producent som inte �r medlem i en producentorganisation ska om-</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft66">fattas av en s�dan organisations regler f�r produktion, avs�ttning, �tertag-<br/>ande fr�n marknaden och f�r�dling, och </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">2. en producentorganisation f�r ta ut en avgift av andra fiskare �n med-</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft66">lemmar f�r att t�cka administrationskostnaderna f�r ett s�dant �tertagande<br/>som avses i 1.</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:413px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft63">17</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft60">Havs- och vattenmyndigheten ska besluta s�dana nationella planer</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft66">f�r anpassning av fiskeanstr�ngningen som avses i artiklarna 21 och 22 i<br/>r�dets f�rordning (EG) nr 1198/2006. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:484px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft63">18</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft60">Jordbruksverket ska vara f�rvaltande och attesterande myndighet</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft66">f�r det operativa programmet och fullg�ra de uppgifter som i detta h�nse-<br/>ende framg�r av r�dets f�rordning (EG) nr 1198/2006. </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft63">19</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft60">En ans�kan om att bilda en FOG-grupp ska ges in till Jordbruks-</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft66">verket. FOG-gruppen ska i sin ans�kan f�resl� avgr�nsningen av ett s�dant<br/>fiskeomr�de som avses i artikel 43 i r�dets f�rordning (EG) nr 1198/2006. </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Jordbruksverket pr�var fr�gor om att bilda FOG-grupper och beslutar i</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft66">varje enskilt fall om inr�ttande av s�dana fiskeomr�den och om godk�nn-<br/>ande av FOG-grupper och lokala utvecklingsstrategier. Innan verket fattar<br/>beslut i ett s�dant �rende ska verket h�ra Havs- och vattenmyndigheten och<br/>andra ber�rda myndigheter, kommuner och organisationer. Om ett fiskeom-<br/>r�de avses omfatta flera l�n, ska Jordbruksverket efter h�rande av ber�rda<br/>l�nsstyrelser utse den l�nsstyrelse som enligt 16 � ska pr�va fr�gor om st�d.</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:749px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft63">20</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft60">Ans�kan om st�d ska, om inte annat anges i denna paragraf, ges in</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft66">till l�nsstyrelsen i det l�n d�r �tg�rden �r avsedd att genomf�ras. I de fall<br/>Jordbruksverket �r beslutande myndighet ska l�nsstyrelsen med eget ytt-<br/>rande �verl�mna ans�kan till verket. </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">En ans�kan om st�d som avser ett l�ns�verskridande projekt ska ges in till</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft66">Jordbruksverket. Om ans�kan avser en fr�ga som l�nsstyrelsen beslutar om,<br/>ska Jordbruksverket efter h�rande av ber�rda l�nsstyrelser utse den l�ns-<br/>styrelse som ska pr�va fr�gan om st�d och skicka ans�kan dit. </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">En ans�kan om st�d enligt 29 � (h�llbar utveckling i fiskeomr�den) ska</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft66">ges in till FOG-gruppen i det omr�de d�r verksamheten ska bedrivas. FOG-<br/>gruppen ska, s� snart den tagit emot en ans�kan, skicka en kopia av ans�kan<br/>till l�nsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64">17 Senaste lydelse 2008:128.</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64">18 Senaste lydelse 2008:128.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64">19 Senaste lydelse 2008:128.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64">20 Senaste lydelse 2011:92.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2011:646</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">En ans�kan enligt 23 � 2 (tillf�lligt upph�rande av verksamhet) eller 31 �</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">(isbrytarhj�lp) ska ges in till Jordbruksverket.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft73">21</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft70">L�nsstyrelsen pr�var fr�gor om st�d enligt denna f�rordning i enlig-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">het med r�dets f�rordning (EG) nr 1198/2006 i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft76">1. sm�skaligt kustfiske (art. 26.1, 26.3, 26.4 EFF), <br/>2. �tg�rder f�r produktiva investeringar i vattenbruket (art. 29 EFF), <br/>3. milj�v�rdande �tg�rder inom vattenbruket (art. 30 EFF), <br/>4. insj�fiske (art. 33 EFF), <br/>5. investeringar i beredning och saluf�ring (art. 34 EFF), <br/>6. �tg�rder avsedda att skydda och utveckla den akvatiska faunan och flo-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">ran (art. 38 EFF), </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft76">7. fiskehamnar och landningsplatser (art. 39 EFF), och <br/>8. h�llbar utveckling i fiskeomr�den (art. 43 EFF). <br/>L�nsstyrelsen pr�var fr�gor om st�d enligt 29 � (h�llbar utveckling i fis-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft76">keomr�den) efter beredning av FOG-gruppen. Om omr�det f�r en FOG-<br/>grupp omfattar mer �n ett l�n, pr�vas fr�gor om st�d av den l�nsstyrelse som<br/>utsetts enligt 13 �. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">Jordbruksverket pr�var fr�gor om annat st�d �n det som avses i f�rsta och</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">andra styckena.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:537px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft73">22</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft70">Ans�kan om utbetalning av st�d ska ges in till l�nsstyrelsen i det l�n</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">som f�ljer av 14 �. </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">L�nsstyrelsen ska granska ans�kan om utbetalning och d�refter skicka</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">ans�kan till Jordbruksverket. </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">Ans�kan om utbetalning av st�d ska ske skriftligen. S�kanden ska l�mna</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft76">myndigheten de uppgifter och g�ra den utredning som kr�vs enligt f�re-<br/>skrifter som myndigheten meddelar med st�d av 33 �, eller som myndig-<br/>heten beg�r i varje enskilt fall.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:696px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft73">23</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft70">Jordbruksverket ska besluta om och betala ut st�d ur Europeiska fis-</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft76">kerifonden. Verket ska i fr�ga om st�dets allm�nna inriktning �vergripande<br/>samr�da med Havs- och vattenmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">Innan st�d betalas ut ska Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen �r</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">f�renlig med unionsreglerna. </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">Om kontrollen visar att en utbetalning skulle strida mot unionsreglerna,</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft76">ska Jordbruksverket besluta att inte betala ut st�det och, f�r det fall l�ns-<br/>styrelsen beslutat i st�d�rendet, s�nda tillbaka st�d�rendet till l�nsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">Beslut eller underr�ttelse om beslut om st�d som till n�gon del finansieras</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft76">med EU-medel och som betalas ut av n�gon annan �n den som beviljar st�-<br/>det ska inneh�lla en upplysning om inneh�llet i andra och tredje styckena.</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:907px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft73">24</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft70">Jordbruksverket f�r besluta om f�rskottsutbetalning av st�d, om det</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft76">finns s�rskilda sk�l f�r det och det har skett en pr�vning av projektets eko-<br/>nomiska b�rkraft. F�rskott f�r l�mnas endast om st�dmottagaren �r en ideell</p> <p style="position:absolute;top:995px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft74">21 Senaste lydelse 2011:92.</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft74">22 Senaste lydelse 2011:92.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft74">23 Senaste lydelse 2008:128. �ndringen inneb�r bl.a. att fj�rde stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft74">24 Senaste lydelse 2011:92.</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2011:646</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft86">f�rening, en ekonomisk f�rening i form av ett lokalt kooperativ, en allm�n-<br/>nyttig stiftelse eller en lokal utvecklingsgrupp som drivs av st�dmottagaren. </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft80">F�rskott f�r l�mnas med h�gst h�lften av det beviljade beloppet, dock</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft80">h�gst 250 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>32 �</b></p> <p style="position:absolute;top:254px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft83">25</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft80">Jordbruksverket ansvarar f�r rapporteringen av oegentligheter i</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft80">enlighet med kommissionens f�rordning (EG) nr 498/2007.</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>33 �</b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft83">26</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft80">Jordbruksverket f�r meddela ytterligare f�reskrifter om st�d enligt</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft80">detta kapitel.</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:398px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:396px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft83">27</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft80">Den som innehar yrkesfiskelicens enligt 30 � fiskelagen (1993:787)</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft86">och den som, utan st�d av s�dan licens, fiskar f�r att s�lja f�ngsten i s�dan<br/>omfattning och med s�dan varaktighet att det �r att anse som n�ringsverk-<br/>samhet, �r skyldig att l�mna de uppgifter om fisket som kr�vs enligt f�re-<br/>skrifter som Havs- och vattenmyndigheten meddelat med st�d av denna<br/>paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft80">Havs- och vattenmyndigheten f�r i fr�ga om s�dant fiske som avses i f�r-</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft80">sta stycket meddela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft86">1. skyldighet att l�mna uppgifter om <br/>a) fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, f�ngst, tid och plats f�r f�ngsten,</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft80">omlastning, landning, f�rs�ljning, och </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft80">b) andra f�rh�llanden som g�ller fisket och som �r av betydelse f�r till-</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft80">l�mpningen av EU-f�rordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, och </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft80">2. att fiskefartyg ska ha utrustning som automatiskt via satellit �verf�r in-</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft80">formation om fartyget. </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft80">Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten f�r, f�r annan verk-</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft86">samhet �n s�dant fiske som avses i f�rsta stycket och inom sina verksam-<br/>hetsomr�den, meddela f�reskrifter om att n�ringsidkare som tar befattning<br/>med fisk eller fiskprodukter som omfattas av EU-f�rordningar om den<br/>gemensamma fiskeripolitiken ska l�mna uppgifter </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft86">1. som avses i andra stycket 1 a,<br/>2. om ink�p, import, export, och <br/>3. om andra f�rh�llanden av betydelse f�r till�mpningen av f�rordning-</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft80">arna.</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:837px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft83">28</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft80">Havs- och vattenmyndigheten ska till Kustbevakningen l�mna s�-</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft86">dana uppgifter om fiskefartyg, yrkesfiskelicenser och fartygstillst�nd som<br/>Kustbevakningen beh�ver f�r sin verksamhet inom fiskerikontrollen.</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>1 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:908px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft83">29</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft80">Havs- och vattenmyndigheten ska till Livsmedelsverket l�mna s�-</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft80">dana uppgifter om landningar som Livsmedelsverket kan antas beh�va f�r</p> <p style="position:absolute;top:982px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft84">25 Senaste lydelse 2008:128.</p> <p style="position:absolute;top:995px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft84">26 Senaste lydelse 2008:128.</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft84">27 Senaste lydelse 2003:253.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft84">28 Senaste lydelse 2000:1454.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft84">29 Senaste lydelse 2005:1044.</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft90">9</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>SFS 2011:646</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft96">att bed�ma om anm�lan b�r g�ras enligt 4 a � f�rordningen (2002:569) om<br/>utf�rsel av fisk fr�n �stersj�omr�det. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>1 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft93">30</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft90">Havs- och vattenmyndigheten f�r till beh�riga myndigheter i andra</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft96">medlemsstater i Europeiska unionen samt till beh�riga myndigheter i tredje-<br/>land l�mna s�dana uppgifter om fiskefartyg som de beh�riga myndigheterna<br/>beh�ver f�r fiskerikontroll och som framg�r av skyldighet i avtal med annan<br/>stat inom Europeiska unionen eller mellan Europeiska unionen och tredje-<br/>land. </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>1 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:342px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft93">31</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft90">Har beslut enligt 50 h � fj�rde stycket fiskelagen (1993:787) med-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft96">delats, ska Havs- och vattenmyndigheten snarast underr�tta polismyndig-<br/>heten och �klagare om beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>1 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:413px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft93">32</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft90">Kustbevakningen och polismyndigheten ska till Havs- och vatten-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft96">myndigheten l�mna s�dana uppgifter som Havs- och vattenmyndigheten kan<br/>antas beh�va vid pr�vning av �renden om administrativa sanktioner enligt<br/>50 a och 50 h �� fiskelagen (1993:787). </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>1 f �</b></p> <p style="position:absolute;top:501px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft93">33</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft90">En allm�n domstol ska snarast skicka en kopia av en dom som avser</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft90">brott enligt fiskelagen (1993:787) till </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft90">1. Jordbruksverket, om domen r�r flyttning av fisk mellan fiskodlingar</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft90">eller odling av fisk, och</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft96">2. Havs- och vattenmyndigheten i �vriga fall. <br/>Har n�gon �talats f�r ett brott enligt fiskelagen och har beslut enligt 50 h �</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft96">fj�rde stycket fiskelagen meddelats ska domstolen, om �talet l�ggs ned eller<br/>ogillas, snarast underr�tta Havs- och vattenmyndigheten om det. </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft90">Om Havs- och vattenmyndigheten l�mnat en s�dan underr�ttelse som av-</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft96">ses i 1 d � och har det d�refter beslutats att f�runders�kning om brott som le-<br/>gat till grund f�r beslut enligt 50 h � fj�rde stycket fiskelagen lagts ned eller<br/>avslutats utan att �tal har v�ckts, ska den myndighet som meddelat beslutet<br/>snarast underr�tta Havs- och vattenmyndigheten om det.</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>1 g �</b></p> <p style="position:absolute;top:750px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft90">Havs- och vattenmyndigheten ansvarar f�r samordningen av arbetet</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft96">med och rapporteringen av uppgifter som omfattas av r�dets f�rordning<br/>(EG) nr 199/2008 om uppr�ttande av en gemenskapsram f�r insamling, f�r-<br/>valtning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till st�d f�r<br/>vetenskapliga utl�tanden r�rande den gemensamma fiskeripolitiken</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft93">34.</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft90">Jordbruksverket ska inom sitt verksamhetsomr�de bist� Havs- och vatten-</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft96">myndigheten n�r det g�ller uppgifter enligt f�rordning (EG) nr 199/2008 och<br/>till myndigheten l�mna s�dana uppgifter om vattenbruket, berednings-<br/>industrin och fritidsfisket som myndigheten beh�ver f�r att fullg�ra sina<br/>skyldigheter enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:982px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft94">30 Senaste lydelse 2008:878.</p> <p style="position:absolute;top:995px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft94">31 Senaste lydelse 2008:878.</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft94">32 Senaste lydelse 2008:878.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft94">33 Senaste lydelse 2008:878.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft94">34 EUT L 60, 5.3.2008, s. 1 (Celex 32008R0199).</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft100">10</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>SFS 2011:646</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>1 h �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft100">L�nsstyrelsen ska till Jordbruksverket l�mna uppgifter om beslut</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft100">som avser vattenbruksanl�ggningar. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>1 i �</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft100">Jordbruksverket ska till l�nsstyrelsen l�mna s�dana uppgifter om</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft106">vattenbruksanl�ggningar som l�nsstyrelsen kan antas beh�va f�r sin verk-<br/>samhet. </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft100">Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och l�nsstyrelsen f�r</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft106">meddela s�dana f�rel�gganden och f�rbud som avses i 35 � fiskelagen<br/>(1993:787).</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:360px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft103">35</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft100">Havs- och vattenmyndigheten ut�var, inom sitt verksamhetsomr�de,</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft106">tillsyn �ver efterlevnaden av EU-f�rordningar om den gemensamma fiskeri-<br/>politiken, f�reskrifter som meddelas med st�d av lagen (1994:1709) om<br/>EG:s f�rordningar om den gemensamma fiskeripolitiken och nationella<br/>best�mmelser om fiske. S�dan tillsyn innefattar kontroll av efterlevnaden av<br/>best�mmelser om fiske vid landning av fisk. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft106">Havs- och vattenmyndigheten f�r �verl�ta �t en annan myndighet att <br/>1. kontrollera efterlevnaden av best�mmelser om fiske vid landning av</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft100">fisk, </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft106">2. vara mottagare av landningsanm�lan och landningsdeklaration, och <br/>3. kontrollera transportdokument.</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:574px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft100">Jordbruksverket ut�var, n�r det g�ller marknadsregleringen av fisk</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft106">och fiskprodukter, tillsyn �ver efterlevnaden av EU-f�rordningar om den<br/>gemensamma fiskeripolitiken, f�reskrifter som meddelas med st�d av lagen<br/>(1994:1709) om EG:s f�rordningar om den gemensamma fiskeripolitiken<br/>och nationella best�mmelser om marknadsreglering av fisk och fiskpro-<br/>dukter. S�dan tillsyn innefattar kontroll av efterlevnaden av saluf�rings-<br/>normer och best�mmelser om �tertag av fisk och fiskprodukter. </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft106">Jordbruksverket f�r �verl�ta �t en annan myndighet att<br/>1. kontrollera efterlevnaden av saluf�ringsnormer och best�mmelser om</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft100">�tertag av fisk och fiskprodukter, och </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft100">2. utf�ra dokumentkontroller. </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft100">Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om att den som tar emot st�d</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft106">eller betalar avgift enligt EU-f�rordningar om den gemensamma fiskeripoli-<br/>tiken ska f�ra anteckningar om mottaget st�d och betalda avgifter samt att<br/>dessa anteckningar ska bevaras under viss tid.</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:872px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft103">36</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft100">Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket f�r inom sina</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft106">verksamhetsomr�den meddela de f�reskrifter som beh�vs f�r tillsynen och<br/>kontrollen av efterlevnaden av EU-f�rordningar om den gemensamma fiske-<br/>ripolitiken och nationella f�reskrifter p� omr�det. Innan s�dana f�reskrifter<br/>meddelas ska den andra myndigheten h�ras. Havs- och vattenmyndigheten<br/>ska �ven h�ra Kustbevakningen. </p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft104">35 Senaste lydelse 2007:117.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft104">36 Senaste lydelse 2000:1467.</p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft110">11</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2011:646</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela s�dana f�reskrifter om inspek-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft116">tion och kontroll som �r grundade p� internationella �verenskommelser och<br/>rekommendationer. Innan myndigheten meddelar s�dana f�reskrifter ska den<br/>h�ra Kustbevakningen.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft110">Jordbruksverket f�r till l�nsstyrelsen �verl�ta uppgiften att kontrollera</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">att f�ruts�ttningarna f�r utbetalning av st�d �r uppfyllda.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft110">Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket ska, inom sina an-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft116">svarsomr�den och om inte annat f�ljer av andra f�reskrifter, utf�ra de upp-<br/>gifter som enligt EU-f�rordningar om den gemensamma fiskeripolitiken an-<br/>kommer p� en beh�rig myndighet eller en medlemsstat. </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Havs- och vattenmyndigheten �r ansvarig myndighet f�r uppgifter inom</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">fiskeomr�det som inte tydligt h�r till Jordbruksverkets ansvarsomr�de. </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket f�r �verl�mna till an-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">nan myndighet att fullg�ra viss uppgift enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>2 �</b> Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om ans�knings-<br/>avgifter i �renden enligt fiskelagen (1993:787) och denna f�rordning f�r </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft116">1. yrkesfiskelicens, <br/>2. fartygstillst�nd, <br/>3. godk�nnande av ans�kan om tillst�nd att fiska i utl�ndsk zon, <br/>4. tillst�nd f�r visst fiske, och <br/>5. tillst�nd att flytta eller s�tta ut fisk, med undantag f�r flyttning av fisk</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">mellan fiskodlingar. </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om ans�kningsavgifter i �renden</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft116">enligt fiskelagen (1993:787) och denna f�rordning f�r tillst�nd att bedriva<br/>fiskodling och f�r tillst�nd att flytta fisk mellan fiskodlingar.</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r till-</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft116">synen �ver efterlevnaden av EU-f�rordningar om den gemensamma fiske-<br/>ripolitiken p� fiskeomr�det.</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r tillsyn �ver efter-</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft116">levnaden av EU-f�rordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, n�r det<br/>g�ller marknadsreglering av fisk och fiskprodukter.</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:819px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft113">37</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft110">Den som landar en otill�ten f�ngst ska betala en s�rskild avgift. Av-</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft116">giften ska motsvara den otill�tna f�ngstens v�rde och ska ber�knas med ut-<br/>g�ngspunkt i det pris som �r h�gst av det faktiska f�rs�ljningspriset och det<br/>marknadspris som vid tiden f�r landningen g�llde p� landningsorten f�r<br/>f�ngster av motsvarande slag. </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Avgiften f�r s�ttas ned eller helt efterges, om det med h�nsyn till andra</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft116">f�ljder av den otill�tna f�ngsten skulle framst� som osk�ligt att ta ut full av-<br/>gift eller det annars finns s�rskilda sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela ytterligare f�reskrifter om ut-</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">tag av avgiften.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft114">37 Senaste lydelse 2003:253.</p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft120">12</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft121"><b>SFS 2011:646</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft122">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft122">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft123"><b>2 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft122">38</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft120">Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela n�rmare f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft120">hur sanktionsavgifter ska betalas.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft123"><b>3 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft122">39</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft120">Jordbruksverket f�r besluta att inte betala ut st�d om n�gon av f�r-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft120">uts�ttningarna i 3 � 14 �r uppfyllda.</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft123"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:272px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft122">40</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft120">Om n�gon �r �terbetalningsskyldig enligt 3 �, f�r Jordbruksverket be-</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft126">sluta att helt eller delvis kr�va tillbaka ett utbetalat st�d. Om det �r fr�ga om<br/>en mindre avvikelse fr�n de villkor som g�ller f�r st�det eller om det annars<br/>finns s�rskilda sk�l, f�r Jordbruksverket besluta att efterge kravet p� �terbe-<br/>talning helt eller delvis. </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft126">Om ett utbetalat st�d kr�vs tillbaka, ska �ven r�nta tas ut. <br/>�terbetalning f�r kr�vas inom tio �r fr�n det att beloppet betalades ut.</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft123"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:415px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft120">Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket f�r inom sina an-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft126">svarsomr�den best�mma att beslut i enskilda fall enligt denna f�rordning<br/>eller enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av denna f�rordning ska<br/>g�lla omedelbart. </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft123"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:501px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft122">41</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft120">L�nsstyrelsens beslut om st�d enligt denna f�rordning f�r �verklagas</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft120">hos Jordbruksverket. </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft120">I 22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om �verklag-</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft126">ande hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut �n Havs- och vatten-<br/>myndighetens eller Jordbruksverkets beslut i enskilda fall enligt 2 kap.,<br/>3 kap., 4 kap. 19 �, 5 kap. samt 6 kap. 2 a, 3 a och 3 b �� f�r dock inte �ver-<br/>klagas.</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft123"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:644px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft120">L�nsstyrelsen ska f�ra register �ver sina beslut enligt lagen (1981:533)</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft120">om fiskev�rdsomr�den. </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft120">Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela de ytterligare f�reskrifter som</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft120">beh�vs f�r verkst�lligheten av lagen om fiskev�rdsomr�den. </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft123"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:733px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft120">Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket f�r inom sina an-</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft126">svarsomr�den meddela de ytterligare f�reskrifter som beh�vs f�r verkst�llig-<br/>heten av denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft120">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft120">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:875px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft120">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft126">Mats Wiberg<br/>(Landsbygdsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft124">38 Senaste lydelse 2008:667.</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft124">39 Senaste lydelse 2008:128.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft124">40 Senaste lydelse 2008:128.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft124">41 Senaste lydelse 2011:92.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerin�ringen;

utf�rdad den 26 maj 2011.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerin�ringen

1

dels att 3 kap. 2 a � ska upph�ra att g�lla,
dels att 2 kap. 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15 och 1821 ��, 2 a kap. 1117 ��,

3 kap. 24 ��, 4 kap. 3, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 32 och 33 ��, 5 kap. 11 f,
3, 4, 6 och 7 �� samt 6 kap. 12 a, 2 c, 3 b och 48 �� ska ha f�ljande ly-
delse,

dels att det i f�rordningen ska inf�ras sju nya paragrafer, 2 kap. 15 a och

18 a �� samt 5 kap. 1 g1 i, 4 a och 8 ��, av f�ljande lydelse.

2 kap.

3 �

Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om utl�ndska

medborgares r�tt till fiske i Sveriges territorialhav och i Sveriges ekono-
miska zon p� grund av internationella �verenskommelser.

7 �

2

Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter f�r fiskev�rden

och fiskets bedrivande som f�rbjuder eller begr�nsar

1. fisket med avseende p� vilken fisk som f�r f�ngas,
2. anv�ndningen av fiskefartyg, fiskemetoder eller fiskeredskap, och
3. fiske inom vissa omr�den eller f�r vissa �ndam�l.
I fr�ga om fiske i andra vatten �n havet och vattnen l�ngs kusterna och

V�nern, V�ttern, M�laren och Hj�lmaren samt Storsj�n i J�mtland till f�rsta
definitiva vandringshindret, f�r f�reskrifter enligt f�rsta stycket meddelas
endast f�r att skydda s�rskilt hotade arter eller stammar av nationellt
intresse.

Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om att yrkesm�s-

sigt fiske inom ett omr�de med anv�ndande av en viss fiskemetod f�r
bedrivas endast efter tillst�nd av myndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten f�r ocks� meddela f�reskrifter f�r fiske-

v�rden som avser f�rbud mot att beh�lla fisk som f�ngats, bearbeta fisk om-
bord, f�rvara fisk i sump eller omlasta, f�ra i land, f�ra in i landet eller salu-
h�lla fisk.

1 Senaste lydelse av 3 kap. 2 a � 1997:924.

2 Senaste lydelse 2003:253.

SFS 2011:646

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:646

8 �

Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om att kr�ft-

fiske p� allm�nt vatten i V�nern, V�ttern, Hj�lmaren och Storsj�n i J�mtland
f�r bedrivas endast efter tillst�nd av myndigheten eller av l�nsstyrelsen. Till-
st�nd ska i f�rsta hand l�mnas den som �gnar sig �t yrkesm�ssigt fiske.

10 �

3

L�nsstyrelsen f�r, f�r att hindra spridningen av kr�ftpest, meddela

f�reskrifter eller i det enskilda fallet besluta om att ett visst omr�de ska anses
kr�ftpestsmittat eller utg�ra skyddsomr�de f�r flodkr�fta.

Ett beslut om skyddsomr�de ska vara grundat p� en av l�nsstyrelsen upp-

r�ttad och av Havs- och vattenmyndigheten godk�nd f�rvaltningsplan f�r
flodkr�fta.

12 �

4

Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om vilken

h�nsyn som vid fiske ska tas till naturv�rdens intressen.

I �renden enligt fiskelagen (1993:787) f�r Havs- och vattenmyndigheten

eller l�nsstyrelsen besluta att det ska g�ras en analys av vilken inverkan en
fiskemetod eller uts�ttande av en fiskart har p� milj�n. Naturv�rdsverket ska
ges tillf�lle att yttra sig �ver en s�dan analys.

Havs- och vattenmyndigheten eller l�nsstyrelsen f�r besluta att den som

ska anv�nda metoden eller s�tta ut fiskarten ska g�ra och bekosta analysen.
N�r en analys g�rs av n�gon av myndigheterna, f�r denna besluta att den
som ska anv�nda den nya metoden eller s�tta ut fisken ska betala en avgift
som helt eller delvis motsvarar kostnaderna f�r analysen. Vid bed�mningen
av om den enskilde ska svara f�r kostnaderna f�r analysen ska h�nsyn tas till
omfattningen av dennes verksamhet.

14 �

5

M�rkning av redskap som anv�nds vid fiske och m�rkning av fisk-

sump ska utf�ras s� att det framg�r av m�rkningen vem som anv�nder red-
skapet eller sumpen, om anv�ndaren av redskapet �r yrkesfiskare eller
fritidsfiskare och om anv�ndaren fiskar med enskild fisker�tt.

Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela ytterligare f�reskrifter om

s�dan m�rkning.

15 �

Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om utm�rk-

ning av fiskeredskap. Innan myndigheten meddelar s�dana f�reskrifter ska
den h�ra Jordbruksverket och Sj�fartsverket.

15 a �

Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om utm�rkning av vatten-

bruksanl�ggningar. Innan verket meddelar s�dana f�reskrifter ska det h�ra
Havs- och vattenmyndigheten och Sj�fartsverket.

18 �

6

Jordbruksverket f�r meddela ytterligare f�reskrifter om fiskodling,

flyttning av fisk mellan fiskodlingar och slakt av odlad fisk. Innan verket
meddelar f�reskrifter som r�r fr�gor om p�verkan p� milj�n i sj�ar, vatten-
drag eller hav ska verket h�ra Havs- och vattenmyndigheten.

3 Senaste lydelse 2005:462.

4 Senaste lydelse 1998:800.

5 Senaste lydelse 1995:1390.

6 Senaste lydelse 2007:117.

background image

3

SFS 2011:646

18 a �

Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela

1. f�reskrifter om undantag fr�n 17 b � som det finns vetenskapliga eller

andra s�rskilda sk�l f�r, och

2. ytterligare f�reskrifter om uts�ttning och flyttning av fisk i andra fall �n

de som avses i 18 �.

Innan myndigheten med st�d av f�rsta stycket 2 meddelar f�reskrifter som

r�r fr�gor om fiskh�lsa ska myndigheten h�ra Jordbruksverket.

19 �

7

Fr�gor om yrkesfiskelicens pr�vas av Havs- och vattenmyndigheten.

Vid pr�vningen av om fisket har s�dan anknytning till svensk fiskeri-

n�ring som avses i 30 � fiskelagen (1993:787) ska myndigheten s�rskilt ta
h�nsyn till om

1. v�rdet av den f�ngst som s�kanden under ett kalender�r landar i Sverige

uppg�r till minst h�lften av dennes totala f�ngst,

2. minst h�lften av s�kandens fiskef�rder utg�r fr�n en svensk hamn, eller
3. minst h�lften av deltagarna i s�kandens fiske �r bosatta h�r i landet.
Havs- och vattenmyndigheten ska vid sin pr�vning ta h�nsyn till ocks�

andra omst�ndigheter som s�kanden �beropar till st�d f�r att fisket �r an-
knutet till svensk fiskerin�ring.

20 �

Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om krav p�

s�rskilt tillst�nd f�r anv�ndning av fartyg f�r yrkesm�ssigt fiske.

Havs- och vattenmyndigheten ska pr�va ans�kningar om tillst�nd att fr�n

ett svenskt fartyg fiska i utl�ndsk ekonomisk zon eller fiskezon. Endast
ans�kningar fr�n den som har fartygstillst�nd f�r godk�nnas.

21 �

Havs- och vattenmyndigheten f�r besluta om undantag fr�n 5 och

6 �� samt 13 � f�rsta och andra styckena, om det finns vetenskapliga eller
andra s�rskilda sk�l f�r det. Om undantaget avser endast 5 och 6 �� pr�vas
fr�gan i st�llet av l�nsstyrelsen.

Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om eller i det en-

skilda fallet besluta om undantag fr�n 2, 46 ��, 11 � f�rsta och andra styck-
ena och 16 �, om fisket bedrivs p� uppdrag av myndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten pr�var fr�gor om tillst�nd till fiske av

vetenskapliga sk�l enligt EU-f�rordningar om den gemensamma fiskeri-
politiken.

2 a kap.

11 �

8

Fiske efter lax och �ring med handredskap fr�n en f�rankrad b�t f�r

inte st�ra andras fiske.

Vid fiske med drag fr�n b�t �r det f�rbjudet att anv�nda motor, utom i

lugnvattnen nedstr�ms bron mellan �vertorne� i Sverige och Aavasaksa i
Finland. Det �r f�rbjudet att anv�nda motor n�rmare forsomr�dena �n 200
meter. F�rbudet enligt detta stycke g�ller inte personer med s�dana
funktionsneds�ttningar som f�rsv�rar anv�ndningen av b�t utan motor.

7 Senaste lydelse 1998:344.

8 Senaste lydelse 2010:1114.

background image

4

SFS 2011:646

Havs- och vattenmyndigheten f�r efter ans�kan i det enskilda fallet be-

sluta om undantag fr�n f�rbudet i andra stycket, om det finns s�rskilda sk�l.
Havs- och vattenmyndigheten ska underr�tta den beh�riga finska f�rvalt-
ningsmyndigheten om de beslut som meddelas.

12 �

9

Havs- och vattenmyndigheten, eller den till vilken myndigheten upp-

drar detta, f�r uppl�ta fisketillst�nd d�r staten �ger r�tten till fiske efter lax
och �ring. Ett s�dant tillst�nd f�r ocks� kr�vas f�r roddare som aktivt deltar i
fisket efter lax och �ring.

Havs- och vattenmyndigheten, eller den till vilken myndigheten uppdrar

detta, f�r i samarbete med den beh�riga finska f�rvaltningsmyndigheten ing�
avtal om gemensamt fisketillst�nd med �vriga fisker�ttshavare i �lvomr�det.
Ett s�dant tillst�nd ber�ttigar till fiske i fisketillst�ndsomr�det utan hinder av
riksgr�nsen. Havs- och vattenmyndigheten f�r komma �verens med den
beh�riga finska f�rvaltningsmyndigheten om de best�mmelser som ska g�lla
f�r f�rs�ljning av fisketillst�nd och redovisningen av int�kter fr�n f�rs�lj-
ningen samt �vervaka den f�rs�ljning som utf�rs av privata intressen.

Int�kterna fr�n f�rs�ljningen av fisketillst�nd f�r ett visst omr�de tillfaller

dem som innehar r�tten till fisket i omr�det i proportion till deras andelar i
vattenomr�dena. F�rdelningen av int�kter fr�n f�rs�ljning av fisketillst�nd i
omr�den d�r staten innehar fisker�tten eller d�r fisker�tten har annan s�r-
skild grund ska dock best�mmas i det avtal som avses i andra stycket.

Int�kterna fr�n f�rs�ljning av fisketillst�nd ska s�ttas in p� ett f�r Sverige

och Finland gemensamt konto. Sedan fisker�ttshavarna tilldelats sin andel
ska �terstoden anv�ndas till gemensamt beslutade �tg�rder f�r kontroll och
forskning i fiskeomr�det.

13 �

10

Havs- och vattenmyndigheten f�r i det enskilda fallet efter �verens-

kommelse med den beh�riga finska f�rvaltningsmyndigheten och med
avvikelse fr�n best�mmelserna i detta kapitel bevilja tillst�nd f�r fiske som
bedrivs i svenskt vatten vid fiskeuppvisningar och fisket�vlingar som sker
enligt riktlinjer som myndigheterna har enats om. I tillst�ndsvillkoren f�r
avvikelser medges fr�n best�mmelser om fiskeredskap f�r demonstration av
traditionella fiskemetoder i fiskeuppvisningar. Den beh�riga finska f�rvalt-
ningsmyndigheten ska underr�ttas om tillst�ndet.

Inneb�r tillst�ndet bara undantag fr�n 4 � pr�vas fr�gan om tillst�nd av

L�nsstyrelsen i Norrbottens l�n efter �verenskommelse med den beh�riga
finska f�rvaltningsmyndigheten i st�llet f�r av Havs- och vattenmyndig-
heten.

Om en verksamhet eller �tg�rd enligt denna paragraf kr�ver tillst�nd i

b�da l�nderna ska artikel 21 i gr�ns�lvs�verenskommelsen mellan Sverige
och Finland till�mpas.

14 �

11

Havs- och vattenmyndigheten f�r i det enskilda fallet efter �ver-

enskommelse med den beh�riga finska f�rvaltningsmyndigheten, och med
avvikelse fr�n best�mmelserna i detta kapitel, bevilja tillst�nd f�r fiske som

9 Senaste lydelse 2010:1114.

10 Senaste lydelse 2010:1114.

11 Senaste lydelse 2010:1114.

background image

5

SFS 2011:646

bedrivs i svenskt vatten f�r vetenskapliga �ndam�l som sker enligt villkor
som myndigheterna har enats om. Dessutom kr�vs lov av fisker�ttsinne-
havaren. Den beh�riga finska f�rvaltningsmyndigheten ska underr�ttas om
tillst�ndet.

Inneb�r tillst�ndet bara undantag fr�n 4 � pr�vas fr�gan om tillst�nd av

L�nsstyrelsen i Norrbottens l�n efter �verenskommelse med den beh�riga
finska f�rvaltningsmyndigheten i st�llet f�r av Havs- och vattenmyndighe-
ten.

Om en verksamhet eller �tg�rd enligt denna paragraf kr�ver tillst�nd i b�-

da l�nderna ska artikel 21 i gr�ns�lvs�verenskommelsen mellan Sverige och
Finland till�mpas.

15 �

12

Havs- och vattenmyndigheten och L�nsstyrelsen i Norrbottens l�n

f�rvaltar fisket i Torne�lvens fiskeomr�de. Innan beslut fattas om �tg�rder i
fiskeomr�det ska Finsk-svenska gr�ns�lvskommissionen beredas tillf�lle att
ge sitt utl�tande. Detta g�ller dock inte i de fall ansvarig myndighet f�r anses
ha erforderlig och tillr�cklig kompetens i fr�gan.

16 �

13

Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen och L�nsstyrelsen

i Norrbottens l�n �vervakar efterlevnaden i svenskt vatten av f�reskrifter om
fisket i Torne�lvens fiskeomr�de.

17 �

14

Havs- och vattenmyndigheten ska �rligen utarbeta ett underlag om

behovet av s�dana avvikelser fr�n fiskebest�mmelserna som avses i 19 �
tredjesj�tte styckena fiskelagen (1993:787). Havs- och vattenmyndigheten
ska d� h�ra lokala fiskeintressen.

3 kap.

2 �

15

Fr�gor om godk�nnande av producentorganisationer och om �ter-

kallelse av ett s�dant godk�nnande samt om st�d inom marknadsregleringen
av fisk och fiskprodukter pr�vas av Statens jordbruksverk. Innan verket
meddelar f�reskrifter eller fattar beslut i dessa fr�gor ska det h�ra Havs- och
vattenmyndigheten.

Jordbruksverket betalar ut st�det. Innan st�d betalas ut ska Jordbruks-

verket kontrollera att utbetalningen �r f�renlig med unionsreglerna, denna
f�rordning och f�reskrifter som har meddelats med st�d av denna f�rord-
ning.

3 �

16

Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter som kompletterar EU-f�r-

ordningar om den gemensamma fiskeripolitiken och de f�reskrifter som
beh�vs f�r verkst�lligheten av s�dana f�rordningar, i fr�gor som avser

1. godk�nnande av en producentorganisation och �terkallelse av ett s�dant

godk�nnande,

12 Senaste lydelse 2010:1114.

13 Senaste lydelse 2010:1114.

14 Senaste lydelse 2010:1114.

15 Senaste lydelse 1997:924.

16 Senaste lydelse 2000:1467.

background image

6

SFS 2011:646

2. st�d till godk�nda producentorganisationer f�r produkter som de �tertar

fr�n marknaden, f�r�dlar eller lagrar, eller

3. import och export av fisk och fiskprodukter.

4 �

Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om att

1. en producent som inte �r medlem i en producentorganisation ska om-

fattas av en s�dan organisations regler f�r produktion, avs�ttning, �tertag-
ande fr�n marknaden och f�r�dling, och

2. en producentorganisation f�r ta ut en avgift av andra fiskare �n med-

lemmar f�r att t�cka administrationskostnaderna f�r ett s�dant �tertagande
som avses i 1.

4 kap.

3 �

17

Havs- och vattenmyndigheten ska besluta s�dana nationella planer

f�r anpassning av fiskeanstr�ngningen som avses i artiklarna 21 och 22 i
r�dets f�rordning (EG) nr 1198/2006.

10 �

18

Jordbruksverket ska vara f�rvaltande och attesterande myndighet

f�r det operativa programmet och fullg�ra de uppgifter som i detta h�nse-
ende framg�r av r�dets f�rordning (EG) nr 1198/2006.

13 �

19

En ans�kan om att bilda en FOG-grupp ska ges in till Jordbruks-

verket. FOG-gruppen ska i sin ans�kan f�resl� avgr�nsningen av ett s�dant
fiskeomr�de som avses i artikel 43 i r�dets f�rordning (EG) nr 1198/2006.

Jordbruksverket pr�var fr�gor om att bilda FOG-grupper och beslutar i

varje enskilt fall om inr�ttande av s�dana fiskeomr�den och om godk�nn-
ande av FOG-grupper och lokala utvecklingsstrategier. Innan verket fattar
beslut i ett s�dant �rende ska verket h�ra Havs- och vattenmyndigheten och
andra ber�rda myndigheter, kommuner och organisationer. Om ett fiskeom-
r�de avses omfatta flera l�n, ska Jordbruksverket efter h�rande av ber�rda
l�nsstyrelser utse den l�nsstyrelse som enligt 16 � ska pr�va fr�gor om st�d.

14 �

20

Ans�kan om st�d ska, om inte annat anges i denna paragraf, ges in

till l�nsstyrelsen i det l�n d�r �tg�rden �r avsedd att genomf�ras. I de fall
Jordbruksverket �r beslutande myndighet ska l�nsstyrelsen med eget ytt-
rande �verl�mna ans�kan till verket.

En ans�kan om st�d som avser ett l�ns�verskridande projekt ska ges in till

Jordbruksverket. Om ans�kan avser en fr�ga som l�nsstyrelsen beslutar om,
ska Jordbruksverket efter h�rande av ber�rda l�nsstyrelser utse den l�ns-
styrelse som ska pr�va fr�gan om st�d och skicka ans�kan dit.

En ans�kan om st�d enligt 29 � (h�llbar utveckling i fiskeomr�den) ska

ges in till FOG-gruppen i det omr�de d�r verksamheten ska bedrivas. FOG-
gruppen ska, s� snart den tagit emot en ans�kan, skicka en kopia av ans�kan
till l�nsstyrelsen.

17 Senaste lydelse 2008:128.

18 Senaste lydelse 2008:128.

19 Senaste lydelse 2008:128.

20 Senaste lydelse 2011:92.

background image

7

SFS 2011:646

En ans�kan enligt 23 � 2 (tillf�lligt upph�rande av verksamhet) eller 31 �

(isbrytarhj�lp) ska ges in till Jordbruksverket.

16 �

21

L�nsstyrelsen pr�var fr�gor om st�d enligt denna f�rordning i enlig-

het med r�dets f�rordning (EG) nr 1198/2006 i fr�ga om

1. sm�skaligt kustfiske (art. 26.1, 26.3, 26.4 EFF),
2. �tg�rder f�r produktiva investeringar i vattenbruket (art. 29 EFF),
3. milj�v�rdande �tg�rder inom vattenbruket (art. 30 EFF),
4. insj�fiske (art. 33 EFF),
5. investeringar i beredning och saluf�ring (art. 34 EFF),
6. �tg�rder avsedda att skydda och utveckla den akvatiska faunan och flo-

ran (art. 38 EFF),

7. fiskehamnar och landningsplatser (art. 39 EFF), och
8. h�llbar utveckling i fiskeomr�den (art. 43 EFF).
L�nsstyrelsen pr�var fr�gor om st�d enligt 29 � (h�llbar utveckling i fis-

keomr�den) efter beredning av FOG-gruppen. Om omr�det f�r en FOG-
grupp omfattar mer �n ett l�n, pr�vas fr�gor om st�d av den l�nsstyrelse som
utsetts enligt 13 �.

Jordbruksverket pr�var fr�gor om annat st�d �n det som avses i f�rsta och

andra styckena.

18 �

22

Ans�kan om utbetalning av st�d ska ges in till l�nsstyrelsen i det l�n

som f�ljer av 14 �.

L�nsstyrelsen ska granska ans�kan om utbetalning och d�refter skicka

ans�kan till Jordbruksverket.

Ans�kan om utbetalning av st�d ska ske skriftligen. S�kanden ska l�mna

myndigheten de uppgifter och g�ra den utredning som kr�vs enligt f�re-
skrifter som myndigheten meddelar med st�d av 33 �, eller som myndig-
heten beg�r i varje enskilt fall.

19 �

23

Jordbruksverket ska besluta om och betala ut st�d ur Europeiska fis-

kerifonden. Verket ska i fr�ga om st�dets allm�nna inriktning �vergripande
samr�da med Havs- och vattenmyndigheten.

Innan st�d betalas ut ska Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen �r

f�renlig med unionsreglerna.

Om kontrollen visar att en utbetalning skulle strida mot unionsreglerna,

ska Jordbruksverket besluta att inte betala ut st�det och, f�r det fall l�ns-
styrelsen beslutat i st�d�rendet, s�nda tillbaka st�d�rendet till l�nsstyrelsen.

Beslut eller underr�ttelse om beslut om st�d som till n�gon del finansieras

med EU-medel och som betalas ut av n�gon annan �n den som beviljar st�-
det ska inneh�lla en upplysning om inneh�llet i andra och tredje styckena.

22 �

24

Jordbruksverket f�r besluta om f�rskottsutbetalning av st�d, om det

finns s�rskilda sk�l f�r det och det har skett en pr�vning av projektets eko-
nomiska b�rkraft. F�rskott f�r l�mnas endast om st�dmottagaren �r en ideell

21 Senaste lydelse 2011:92.

22 Senaste lydelse 2011:92.

23 Senaste lydelse 2008:128. �ndringen inneb�r bl.a. att fj�rde stycket upph�vs.

24 Senaste lydelse 2011:92.

background image

8

SFS 2011:646

f�rening, en ekonomisk f�rening i form av ett lokalt kooperativ, en allm�n-
nyttig stiftelse eller en lokal utvecklingsgrupp som drivs av st�dmottagaren.

F�rskott f�r l�mnas med h�gst h�lften av det beviljade beloppet, dock

h�gst 250 000 kronor.

32 �

25

Jordbruksverket ansvarar f�r rapporteringen av oegentligheter i

enlighet med kommissionens f�rordning (EG) nr 498/2007.

33 �

26

Jordbruksverket f�r meddela ytterligare f�reskrifter om st�d enligt

detta kapitel.

5 kap.

1 �

27

Den som innehar yrkesfiskelicens enligt 30 � fiskelagen (1993:787)

och den som, utan st�d av s�dan licens, fiskar f�r att s�lja f�ngsten i s�dan
omfattning och med s�dan varaktighet att det �r att anse som n�ringsverk-
samhet, �r skyldig att l�mna de uppgifter om fisket som kr�vs enligt f�re-
skrifter som Havs- och vattenmyndigheten meddelat med st�d av denna
paragraf.

Havs- och vattenmyndigheten f�r i fr�ga om s�dant fiske som avses i f�r-

sta stycket meddela f�reskrifter om

1. skyldighet att l�mna uppgifter om
a) fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, f�ngst, tid och plats f�r f�ngsten,

omlastning, landning, f�rs�ljning, och

b) andra f�rh�llanden som g�ller fisket och som �r av betydelse f�r till-

l�mpningen av EU-f�rordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, och

2. att fiskefartyg ska ha utrustning som automatiskt via satellit �verf�r in-

formation om fartyget.

Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten f�r, f�r annan verk-

samhet �n s�dant fiske som avses i f�rsta stycket och inom sina verksam-
hetsomr�den, meddela f�reskrifter om att n�ringsidkare som tar befattning
med fisk eller fiskprodukter som omfattas av EU-f�rordningar om den
gemensamma fiskeripolitiken ska l�mna uppgifter

1. som avses i andra stycket 1 a,
2. om ink�p, import, export, och
3. om andra f�rh�llanden av betydelse f�r till�mpningen av f�rordning-

arna.

1 a �

28

Havs- och vattenmyndigheten ska till Kustbevakningen l�mna s�-

dana uppgifter om fiskefartyg, yrkesfiskelicenser och fartygstillst�nd som
Kustbevakningen beh�ver f�r sin verksamhet inom fiskerikontrollen.

1 b �

29

Havs- och vattenmyndigheten ska till Livsmedelsverket l�mna s�-

dana uppgifter om landningar som Livsmedelsverket kan antas beh�va f�r

25 Senaste lydelse 2008:128.

26 Senaste lydelse 2008:128.

27 Senaste lydelse 2003:253.

28 Senaste lydelse 2000:1454.

29 Senaste lydelse 2005:1044.

background image

9

SFS 2011:646

att bed�ma om anm�lan b�r g�ras enligt 4 a � f�rordningen (2002:569) om
utf�rsel av fisk fr�n �stersj�omr�det.

1 c �

30

Havs- och vattenmyndigheten f�r till beh�riga myndigheter i andra

medlemsstater i Europeiska unionen samt till beh�riga myndigheter i tredje-
land l�mna s�dana uppgifter om fiskefartyg som de beh�riga myndigheterna
beh�ver f�r fiskerikontroll och som framg�r av skyldighet i avtal med annan
stat inom Europeiska unionen eller mellan Europeiska unionen och tredje-
land.

1 d �

31

Har beslut enligt 50 h � fj�rde stycket fiskelagen (1993:787) med-

delats, ska Havs- och vattenmyndigheten snarast underr�tta polismyndig-
heten och �klagare om beslutet.

1 e �

32

Kustbevakningen och polismyndigheten ska till Havs- och vatten-

myndigheten l�mna s�dana uppgifter som Havs- och vattenmyndigheten kan
antas beh�va vid pr�vning av �renden om administrativa sanktioner enligt
50 a och 50 h �� fiskelagen (1993:787).

1 f �

33

En allm�n domstol ska snarast skicka en kopia av en dom som avser

brott enligt fiskelagen (1993:787) till

1. Jordbruksverket, om domen r�r flyttning av fisk mellan fiskodlingar

eller odling av fisk, och

2. Havs- och vattenmyndigheten i �vriga fall.
Har n�gon �talats f�r ett brott enligt fiskelagen och har beslut enligt 50 h �

fj�rde stycket fiskelagen meddelats ska domstolen, om �talet l�ggs ned eller
ogillas, snarast underr�tta Havs- och vattenmyndigheten om det.

Om Havs- och vattenmyndigheten l�mnat en s�dan underr�ttelse som av-

ses i 1 d � och har det d�refter beslutats att f�runders�kning om brott som le-
gat till grund f�r beslut enligt 50 h � fj�rde stycket fiskelagen lagts ned eller
avslutats utan att �tal har v�ckts, ska den myndighet som meddelat beslutet
snarast underr�tta Havs- och vattenmyndigheten om det.

1 g �

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar f�r samordningen av arbetet

med och rapporteringen av uppgifter som omfattas av r�dets f�rordning
(EG) nr 199/2008 om uppr�ttande av en gemenskapsram f�r insamling, f�r-
valtning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till st�d f�r
vetenskapliga utl�tanden r�rande den gemensamma fiskeripolitiken

34.

Jordbruksverket ska inom sitt verksamhetsomr�de bist� Havs- och vatten-

myndigheten n�r det g�ller uppgifter enligt f�rordning (EG) nr 199/2008 och
till myndigheten l�mna s�dana uppgifter om vattenbruket, berednings-
industrin och fritidsfisket som myndigheten beh�ver f�r att fullg�ra sina
skyldigheter enligt f�rsta stycket.

30 Senaste lydelse 2008:878.

31 Senaste lydelse 2008:878.

32 Senaste lydelse 2008:878.

33 Senaste lydelse 2008:878.

34 EUT L 60, 5.3.2008, s. 1 (Celex 32008R0199).

background image

10

SFS 2011:646

1 h �

L�nsstyrelsen ska till Jordbruksverket l�mna uppgifter om beslut

som avser vattenbruksanl�ggningar.

1 i �

Jordbruksverket ska till l�nsstyrelsen l�mna s�dana uppgifter om

vattenbruksanl�ggningar som l�nsstyrelsen kan antas beh�va f�r sin verk-
samhet.

3 �

Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och l�nsstyrelsen f�r

meddela s�dana f�rel�gganden och f�rbud som avses i 35 � fiskelagen
(1993:787).

4 �

35

Havs- och vattenmyndigheten ut�var, inom sitt verksamhetsomr�de,

tillsyn �ver efterlevnaden av EU-f�rordningar om den gemensamma fiskeri-
politiken, f�reskrifter som meddelas med st�d av lagen (1994:1709) om
EG:s f�rordningar om den gemensamma fiskeripolitiken och nationella
best�mmelser om fiske. S�dan tillsyn innefattar kontroll av efterlevnaden av
best�mmelser om fiske vid landning av fisk.

Havs- och vattenmyndigheten f�r �verl�ta �t en annan myndighet att
1. kontrollera efterlevnaden av best�mmelser om fiske vid landning av

fisk,

2. vara mottagare av landningsanm�lan och landningsdeklaration, och
3. kontrollera transportdokument.

4 a �

Jordbruksverket ut�var, n�r det g�ller marknadsregleringen av fisk

och fiskprodukter, tillsyn �ver efterlevnaden av EU-f�rordningar om den
gemensamma fiskeripolitiken, f�reskrifter som meddelas med st�d av lagen
(1994:1709) om EG:s f�rordningar om den gemensamma fiskeripolitiken
och nationella best�mmelser om marknadsreglering av fisk och fiskpro-
dukter. S�dan tillsyn innefattar kontroll av efterlevnaden av saluf�rings-
normer och best�mmelser om �tertag av fisk och fiskprodukter.

Jordbruksverket f�r �verl�ta �t en annan myndighet att
1. kontrollera efterlevnaden av saluf�ringsnormer och best�mmelser om

�tertag av fisk och fiskprodukter, och

2. utf�ra dokumentkontroller.

6 �

Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om att den som tar emot st�d

eller betalar avgift enligt EU-f�rordningar om den gemensamma fiskeripoli-
tiken ska f�ra anteckningar om mottaget st�d och betalda avgifter samt att
dessa anteckningar ska bevaras under viss tid.

7 �

36

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket f�r inom sina

verksamhetsomr�den meddela de f�reskrifter som beh�vs f�r tillsynen och
kontrollen av efterlevnaden av EU-f�rordningar om den gemensamma fiske-
ripolitiken och nationella f�reskrifter p� omr�det. Innan s�dana f�reskrifter
meddelas ska den andra myndigheten h�ras. Havs- och vattenmyndigheten
ska �ven h�ra Kustbevakningen.

35 Senaste lydelse 2007:117.

36 Senaste lydelse 2000:1467.

background image

11

SFS 2011:646

Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela s�dana f�reskrifter om inspek-

tion och kontroll som �r grundade p� internationella �verenskommelser och
rekommendationer. Innan myndigheten meddelar s�dana f�reskrifter ska den
h�ra Kustbevakningen.

8 �

Jordbruksverket f�r till l�nsstyrelsen �verl�ta uppgiften att kontrollera

att f�ruts�ttningarna f�r utbetalning av st�d �r uppfyllda.

6 kap.

1 �

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket ska, inom sina an-

svarsomr�den och om inte annat f�ljer av andra f�reskrifter, utf�ra de upp-
gifter som enligt EU-f�rordningar om den gemensamma fiskeripolitiken an-
kommer p� en beh�rig myndighet eller en medlemsstat.

Havs- och vattenmyndigheten �r ansvarig myndighet f�r uppgifter inom

fiskeomr�det som inte tydligt h�r till Jordbruksverkets ansvarsomr�de.

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket f�r �verl�mna till an-

nan myndighet att fullg�ra viss uppgift enligt f�rsta stycket.

2 � Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om ans�knings-
avgifter i �renden enligt fiskelagen (1993:787) och denna f�rordning f�r

1. yrkesfiskelicens,
2. fartygstillst�nd,
3. godk�nnande av ans�kan om tillst�nd att fiska i utl�ndsk zon,
4. tillst�nd f�r visst fiske, och
5. tillst�nd att flytta eller s�tta ut fisk, med undantag f�r flyttning av fisk

mellan fiskodlingar.

Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om ans�kningsavgifter i �renden

enligt fiskelagen (1993:787) och denna f�rordning f�r tillst�nd att bedriva
fiskodling och f�r tillst�nd att flytta fisk mellan fiskodlingar.

Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r till-

synen �ver efterlevnaden av EU-f�rordningar om den gemensamma fiske-
ripolitiken p� fiskeomr�det.

Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r tillsyn �ver efter-

levnaden av EU-f�rordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, n�r det
g�ller marknadsreglering av fisk och fiskprodukter.

2 a �

37

Den som landar en otill�ten f�ngst ska betala en s�rskild avgift. Av-

giften ska motsvara den otill�tna f�ngstens v�rde och ska ber�knas med ut-
g�ngspunkt i det pris som �r h�gst av det faktiska f�rs�ljningspriset och det
marknadspris som vid tiden f�r landningen g�llde p� landningsorten f�r
f�ngster av motsvarande slag.

Avgiften f�r s�ttas ned eller helt efterges, om det med h�nsyn till andra

f�ljder av den otill�tna f�ngsten skulle framst� som osk�ligt att ta ut full av-
gift eller det annars finns s�rskilda sk�l.

Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela ytterligare f�reskrifter om ut-

tag av avgiften.

37 Senaste lydelse 2003:253.

background image

12

SFS 2011:646

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

2 c �

38

Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela n�rmare f�reskrifter om

hur sanktionsavgifter ska betalas.

3 b �

39

Jordbruksverket f�r besluta att inte betala ut st�d om n�gon av f�r-

uts�ttningarna i 3 � 14 �r uppfyllda.

4 �

40

Om n�gon �r �terbetalningsskyldig enligt 3 �, f�r Jordbruksverket be-

sluta att helt eller delvis kr�va tillbaka ett utbetalat st�d. Om det �r fr�ga om
en mindre avvikelse fr�n de villkor som g�ller f�r st�det eller om det annars
finns s�rskilda sk�l, f�r Jordbruksverket besluta att efterge kravet p� �terbe-
talning helt eller delvis.

Om ett utbetalat st�d kr�vs tillbaka, ska �ven r�nta tas ut.
�terbetalning f�r kr�vas inom tio �r fr�n det att beloppet betalades ut.

5 �

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket f�r inom sina an-

svarsomr�den best�mma att beslut i enskilda fall enligt denna f�rordning
eller enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av denna f�rordning ska
g�lla omedelbart.

6 �

41

L�nsstyrelsens beslut om st�d enligt denna f�rordning f�r �verklagas

hos Jordbruksverket.

I 22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om �verklag-

ande hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut �n Havs- och vatten-
myndighetens eller Jordbruksverkets beslut i enskilda fall enligt 2 kap.,
3 kap., 4 kap. 19 �, 5 kap. samt 6 kap. 2 a, 3 a och 3 b �� f�r dock inte �ver-
klagas.

7 �

L�nsstyrelsen ska f�ra register �ver sina beslut enligt lagen (1981:533)

om fiskev�rdsomr�den.

Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela de ytterligare f�reskrifter som

beh�vs f�r verkst�lligheten av lagen om fiskev�rdsomr�den.

8 �

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket f�r inom sina an-

svarsomr�den meddela de ytterligare f�reskrifter som beh�vs f�r verkst�llig-
heten av denna f�rordning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

38 Senaste lydelse 2008:667.

39 Senaste lydelse 2008:128.

40 Senaste lydelse 2008:128.

41 Senaste lydelse 2011:92.

;