SFS 2011:647 Förordning om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

110647.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.