SFS 2011:652 Förordning om ändring i förordningen (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

110652.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2008:1233) med <br/>instruktion f�r Sveriges geologiska unders�kning;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 8 � f�rordningen (2008:1233) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r Sveriges geologiska unders�kning ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Sveriges geologiska unders�kning ska verka f�r att det generations-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">m�l f�r milj�arbetet och de milj�kvalitetsm�l som riksdagen har fastst�llt<br/>n�s och ska vid behov f�resl� �tg�rder f�r milj�arbetets utveckling.</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska samordna uppf�ljning, utv�rdering och rapportering i</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">fr�ga om milj�kvalitetsm�let Grundvatten av god kvalitet. Myndigheten ska<br/>i fr�ga om sitt milj�arbete rapportera till Naturv�rdsverket och samr�da med<br/>verket om vilken rapportering som beh�vs. </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska samverka med Havs- och vattenmyndigheten i fr�gor</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">som har betydelse f�r havs- och vattenmilj�n. </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Margareta G�rdmark Nyl�n<br/>(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2011:81.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2011:652</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2008:1233) med
instruktion f�r Sveriges geologiska unders�kning;

utf�rdad den 26 maj 2011.

Regeringen f�reskriver att 8 � f�rordningen (2008:1233) med instruktion

f�r Sveriges geologiska unders�kning ska ha f�ljande lydelse.

8 �

1

Sveriges geologiska unders�kning ska verka f�r att det generations-

m�l f�r milj�arbetet och de milj�kvalitetsm�l som riksdagen har fastst�llt
n�s och ska vid behov f�resl� �tg�rder f�r milj�arbetets utveckling.

Myndigheten ska samordna uppf�ljning, utv�rdering och rapportering i

fr�ga om milj�kvalitetsm�let Grundvatten av god kvalitet. Myndigheten ska
i fr�ga om sitt milj�arbete rapportera till Naturv�rdsverket och samr�da med
verket om vilken rapportering som beh�vs.

Myndigheten ska samverka med Havs- och vattenmyndigheten i fr�gor

som har betydelse f�r havs- och vattenmilj�n.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Margareta G�rdmark Nyl�n
(N�ringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:81.

SFS 2011:652

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;