SFS 2011:654 Förordning om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg

110654.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1980:789) om �tg�rder <br/>mot f�rorening fr�n fartyg;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 9 kap. 3 och 4 �� f�rordningen (1980:789) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">�tg�rder mot f�rorening fr�n fartyg ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Innan Transportstyrelsen fattar beslut med st�d av denna f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ska den h�ra </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. Naturv�rdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, i fr�ga om<br/>a) f�reskrifter som meddelas med st�d av 1 kap. 2 �, 2 kap., 3 kap. 2 � an-</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">dra stycket, 7 �, 8 �, 11 � f�rsta stycket i fr�ga om anordningarnas utform-<br/>ning och drift eller 13 �, 4 kap. 1 eller 8 �,</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">b) medgivande som l�mnas med st�d av 3 kap. 1 �, och<br/>c) f�reskrifter om undantag med st�d av 9 kap. 1 �, dock inte avseende</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">undantag fr�n best�mmelserna i 5 kap. 1 eller 2 �,</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">2. Kustbevakningen och Rikspolisstyrelsen, i fr�ga om<br/>a) f�reskrifter som meddelas med st�d av 5 kap. 4 �, och<br/>b) f�reskrifter om undantag med st�d av 9 kap. 1 �, i fr�ga om undantag</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">fr�n best�mmelserna i 5 kap. 1 eller 2 �,</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Kustbevakningen, Naturv�rdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">Sj�fartsverket samt, om det beh�vs med h�nsyn till �rendets beskaffenhet,<br/>F�rsvarsmakten, i fr�ga om f�reskrifter som meddelas med st�d av<br/>7 kap. 1 �,</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. F�rsvarsmakten, Kustbevakningen, Sveriges meteorologiska och hyd-</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">rologiska institut, Havs- och vattenmyndigheten och Naturv�rdsverket i fr�-<br/>ga om f�reskrifter enligt 7 kap. 3 � 1 lagen (1980:424) om �tg�rder mot<br/>f�rorening fr�n fartyg som meddelas med st�d av 7 kap. 2 �,</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. Kustbevakningen, Naturv�rdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">Sj�fartsverket, i fr�ga om f�reskrifter enligt 7 kap. 3 � 2 lagen om �tg�rder<br/>mot f�rorening fr�n fartyg som meddelas med st�d av 7 kap. 2 �,</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">6. Kustbevakningen, Naturv�rdsverket och Havs- och vattenmyndigheten,</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">a) beslut om samr�d som avses i 7 kap. 4 � andra stycket,<br/>b) f�reskrifter som avses i 7 kap. 7 �, och</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2008:1127.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2011:654</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:654</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">7. F�rsvarsmakten i fr�ga om f�reskrifter som meddelas med st�d av</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">3 kap. 1113 �� eller f�reskrifter om undantag som meddelas med st�d av<br/>9 kap. 1 �, om det beh�vs med h�nsyn till �rendets beskaffenhet. </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:237px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft22">2</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut som meddelas av F�rsvarsmakten med st�d av denna f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">ning ska meddelas efter samr�d med Transportstyrelsen, Naturv�rdsverket<br/>och Havs- och vattenmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:310px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft26">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">2 Senaste lydelse 2008:1127.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1980:789) om �tg�rder
mot f�rorening fr�n fartyg;

utf�rdad den 26 maj 2011.

Regeringen f�reskriver att 9 kap. 3 och 4 �� f�rordningen (1980:789) om

�tg�rder mot f�rorening fr�n fartyg ska ha f�ljande lydelse.

9 kap.

3 �

1

Innan Transportstyrelsen fattar beslut med st�d av denna f�rordning

ska den h�ra

1. Naturv�rdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, i fr�ga om
a) f�reskrifter som meddelas med st�d av 1 kap. 2 �, 2 kap., 3 kap. 2 � an-

dra stycket, 7 �, 8 �, 11 � f�rsta stycket i fr�ga om anordningarnas utform-
ning och drift eller 13 �, 4 kap. 1 eller 8 �,

b) medgivande som l�mnas med st�d av 3 kap. 1 �, och
c) f�reskrifter om undantag med st�d av 9 kap. 1 �, dock inte avseende

undantag fr�n best�mmelserna i 5 kap. 1 eller 2 �,

2. Kustbevakningen och Rikspolisstyrelsen, i fr�ga om
a) f�reskrifter som meddelas med st�d av 5 kap. 4 �, och
b) f�reskrifter om undantag med st�d av 9 kap. 1 �, i fr�ga om undantag

fr�n best�mmelserna i 5 kap. 1 eller 2 �,

3. Kustbevakningen, Naturv�rdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och

Sj�fartsverket samt, om det beh�vs med h�nsyn till �rendets beskaffenhet,
F�rsvarsmakten, i fr�ga om f�reskrifter som meddelas med st�d av
7 kap. 1 �,

4. F�rsvarsmakten, Kustbevakningen, Sveriges meteorologiska och hyd-

rologiska institut, Havs- och vattenmyndigheten och Naturv�rdsverket i fr�-
ga om f�reskrifter enligt 7 kap. 3 � 1 lagen (1980:424) om �tg�rder mot
f�rorening fr�n fartyg som meddelas med st�d av 7 kap. 2 �,

5. Kustbevakningen, Naturv�rdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och

Sj�fartsverket, i fr�ga om f�reskrifter enligt 7 kap. 3 � 2 lagen om �tg�rder
mot f�rorening fr�n fartyg som meddelas med st�d av 7 kap. 2 �,

6. Kustbevakningen, Naturv�rdsverket och Havs- och vattenmyndigheten,

i fr�ga om

a) beslut om samr�d som avses i 7 kap. 4 � andra stycket,
b) f�reskrifter som avses i 7 kap. 7 �, och

1 Senaste lydelse 2008:1127.

SFS 2011:654

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:654

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

7. F�rsvarsmakten i fr�ga om f�reskrifter som meddelas med st�d av

3 kap. 1113 �� eller f�reskrifter om undantag som meddelas med st�d av
9 kap. 1 �, om det beh�vs med h�nsyn till �rendets beskaffenhet.

4 �

2

Beslut som meddelas av F�rsvarsmakten med st�d av denna f�rord-

ning ska meddelas efter samr�d med Transportstyrelsen, Naturv�rdsverket
och Havs- och vattenmyndigheten.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2008:1127.

;