SFS 2011:670 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

110670.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1999:1135) om <br/>misstankeregister;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (1999:1135) om misstanke-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">register ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgift om misstanke om brott f�r vilket �tal har v�ckts, ska l�mnas</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">om det beg�rs av </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Justitiekanslern, i fr�ga om den som ans�ker om ers�ttning enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1998:714) om ers�ttning vid frihetsber�vanden och andra tv�ngs�tg�rder, </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Kriminalv�rden, i fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">eller anlita som </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">a) �vervakare, <br/>b) f�rtroendeman enligt lagen (1991:2041) om s�rskild personutredning i</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">brottm�l, m.m. eller f�ngelsef�rordningen (2010:2010), </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">c) personutredare enligt lagen om s�rskild personutredning i brottm�l,</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">m.m., </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">d) bitr�de enligt 6 � andra stycket lagen (1994:451) om intensiv�ver-</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">vakning med elektronisk kontroll eller 33 � f�ngelsef�rordningen, eller </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">e) kontroll�r enligt 3 kap. 4 � f�rordningen (1998:642) om verkst�llighet</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">av friv�rdsp�f�ljder, </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Kriminalv�rden, n�r uppgiften beh�vs f�r pr�vning av en fr�ga enligt</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">f�ngelselagen (2010:610), h�kteslagen (2010:611), lagen om intensiv�ver-<br/>vakning med elektronisk kontroll eller lagen om s�rskild personutredning i<br/>brottm�l, m.m., </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. en �vervakningsn�mnd eller Kriminalv�rden, i �renden om �ver-</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">vakning, i fr�ga om den som �rendet g�ller, </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. Riksbanken, i fr�ga om den som banken avser att anst�lla som bevak-</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">nings- eller transportpersonal, </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">6. en s�dan statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet som</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">beslutar om anst�llning av personal inom psykiatrisk sjukv�rd, v�rd av ut-<br/>vecklingsst�rda, v�rd av barn och ungdom eller tv�ngsv�rd av missbrukare, i<br/>fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla eller anlita som uppdrags-<br/>tagare, </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">7. Lotteriinspektionen, i fr�ga om den som myndigheten <br/>a) vid pr�vning enligt lotterilagen (1994:1000) �verv�ger att ge tillst�nd</p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">att f� anordna roulettspel, t�rningsspel och kortspel, eller </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2011:252.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2011:670</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:670</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">b) vid pr�vning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automat-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">spel �verv�ger att ge tillst�nd, </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">8. Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap eller en kommun, i fr�-</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22">ga om den som myndigheten eller kommunen enligt lagen (2010:1011) om<br/>brandfarliga och explosiva varor vid l�mplighetspr�vning �verv�ger att ge<br/>tillst�nd eller godk�nna som f�rest�ndare, </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">9. en socialn�mnd, i �renden om adoption, v�rdnad om barn, barns bo-</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22">ende, umg�nge med barn, medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap.<br/>2 � och 6 kap. 610 och 1216 �� socialtj�nstlagen (2001:453) samt �tg�rder<br/>enligt lagen (1990:52) med s�rskilda best�mmelser om v�rd av unga eller<br/>lagen (1988:870) om v�rd av missbrukare i vissa fall, </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">10. Transportstyrelsen, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplighets-</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">pr�vning </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">a) enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsf�rordningen (2010:770)</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">�verv�ger att ge certifikat eller tillst�nd, eller </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">b) enligt 4 � lagen (1990:1157) om s�kerhet vid tunnelbana och sp�rv�g</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22">eller 3 kap. 24, 6 och 8 �� j�rnv�gslagen (2004:519) �verv�ger att ge till-<br/>st�nd, </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">11. Finansinspektionen, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mp-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22">lighetspr�vning av st�rre �gare enligt f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043),<br/>lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar, lagen (2004:46) om<br/>investeringsfonder, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse eller<br/>lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden �verv�ger att ge tillst�nd, </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">12. chefen f�r Finansdepartementet eller den han eller hon bemyndigar,</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22">f�r utredning i �renden om s�dan l�mplighetspr�vning som avses i 11 i fr�ga<br/>om den som �rendet g�ller i �renden som r�r banker och f�rs�kringsf�retag, </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">13. Fastighetsm�klarn�mnden, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mp-</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22">lighetspr�vning enligt fastighetsm�klarlagen (2011:666) �verv�ger att<br/>registrera som fastighetsm�klare, </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">14. Kammarkollegiet, i fr�ga om den som myndigheten vid pr�vning</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22">enligt f�rordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och �vers�ttare<br/>avser att auktorisera, </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">15. Revisorsn�mnden, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplig-</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22">hetspr�vning enligt revisorslagen (2001:883) �verv�ger att godk�nna eller<br/>auktorisera, </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">16. Skatteverket, f�r pr�vning av upplagshavare, skatteupplag och regist-</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22">rerade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen<br/>(1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt p� energi,<br/>skattebefriade f�rbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt<br/>p� energi samt lagerh�llare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt p�<br/>energi eller lagen (1984:409) om g�dselmedel, </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">17. Totalf�rsvarets rekryteringsmyndighet och F�rsvarsmakten, i fr�ga</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22">om dels totalf�rsvarspliktiga som skrivs in eller �r inskrivna f�r v�rnplikt en-<br/>ligt lagen (1994:1809) om totalf�rsvarsplikt, dels de som F�rsvarsmakten<br/>avser att anta eller som �r antagna till milit�r utbildning inom myndigheten, </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">18. F�rsvarsmakten, i fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r tj�nstg�ring i internationella milit�ra insatser, </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">19. L�kemedelsverket, i fr�ga om den som myndigheten �verv�ger att ge</p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">tillst�nd enligt 2 kap. 1 � lagen (2009:366) om handel med l�kemedel, lagen</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2011:670</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32">(1992:860) om kontroll av narkotika eller f�rordningen (1968:70) med vissa<br/>best�mmelser om injektionssprutor och kanyler,</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">20. Kronofogdemyndigheten, f�r utredning i �renden enligt skuld-</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">saneringslagen (1994:334), i fr�ga om den som �rendet g�ller, och </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">21. Riksg�ldskontoret, i fr�ga om den som myndigheten �verv�ger att</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">betala ut ers�ttning till enligt lagen (1999:158) om investerarskydd.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:328px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:363px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft32">Gunnel Lindberg<br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1999:1135) om
misstankeregister;

utf�rdad den 19 maj 2011.

Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (1999:1135) om misstanke-

register ska ha f�ljande lydelse.

4 �

1

Uppgift om misstanke om brott f�r vilket �tal har v�ckts, ska l�mnas

om det beg�rs av

1. Justitiekanslern, i fr�ga om den som ans�ker om ers�ttning enligt lagen

(1998:714) om ers�ttning vid frihetsber�vanden och andra tv�ngs�tg�rder,

2. Kriminalv�rden, i fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla

eller anlita som

a) �vervakare,
b) f�rtroendeman enligt lagen (1991:2041) om s�rskild personutredning i

brottm�l, m.m. eller f�ngelsef�rordningen (2010:2010),

c) personutredare enligt lagen om s�rskild personutredning i brottm�l,

m.m.,

d) bitr�de enligt 6 � andra stycket lagen (1994:451) om intensiv�ver-

vakning med elektronisk kontroll eller 33 � f�ngelsef�rordningen, eller

e) kontroll�r enligt 3 kap. 4 � f�rordningen (1998:642) om verkst�llighet

av friv�rdsp�f�ljder,

3. Kriminalv�rden, n�r uppgiften beh�vs f�r pr�vning av en fr�ga enligt

f�ngelselagen (2010:610), h�kteslagen (2010:611), lagen om intensiv�ver-
vakning med elektronisk kontroll eller lagen om s�rskild personutredning i
brottm�l, m.m.,

4. en �vervakningsn�mnd eller Kriminalv�rden, i �renden om �ver-

vakning, i fr�ga om den som �rendet g�ller,

5. Riksbanken, i fr�ga om den som banken avser att anst�lla som bevak-

nings- eller transportpersonal,

6. en s�dan statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet som

beslutar om anst�llning av personal inom psykiatrisk sjukv�rd, v�rd av ut-
vecklingsst�rda, v�rd av barn och ungdom eller tv�ngsv�rd av missbrukare, i
fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla eller anlita som uppdrags-
tagare,

7. Lotteriinspektionen, i fr�ga om den som myndigheten
a) vid pr�vning enligt lotterilagen (1994:1000) �verv�ger att ge tillst�nd

att f� anordna roulettspel, t�rningsspel och kortspel, eller

1 Senaste lydelse 2011:252.

SFS 2011:670

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:670

b) vid pr�vning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automat-

spel �verv�ger att ge tillst�nd,

8. Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap eller en kommun, i fr�-

ga om den som myndigheten eller kommunen enligt lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor vid l�mplighetspr�vning �verv�ger att ge
tillst�nd eller godk�nna som f�rest�ndare,

9. en socialn�mnd, i �renden om adoption, v�rdnad om barn, barns bo-

ende, umg�nge med barn, medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap.
2 � och 6 kap. 610 och 1216 �� socialtj�nstlagen (2001:453) samt �tg�rder
enligt lagen (1990:52) med s�rskilda best�mmelser om v�rd av unga eller
lagen (1988:870) om v�rd av missbrukare i vissa fall,

10. Transportstyrelsen, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplighets-

pr�vning

a) enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsf�rordningen (2010:770)

�verv�ger att ge certifikat eller tillst�nd, eller

b) enligt 4 � lagen (1990:1157) om s�kerhet vid tunnelbana och sp�rv�g

eller 3 kap. 24, 6 och 8 �� j�rnv�gslagen (2004:519) �verv�ger att ge till-
st�nd,

11. Finansinspektionen, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mp-

lighetspr�vning av st�rre �gare enligt f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043),
lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar, lagen (2004:46) om
investeringsfonder, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse eller
lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden �verv�ger att ge tillst�nd,

12. chefen f�r Finansdepartementet eller den han eller hon bemyndigar,

f�r utredning i �renden om s�dan l�mplighetspr�vning som avses i 11 i fr�ga
om den som �rendet g�ller i �renden som r�r banker och f�rs�kringsf�retag,

13. Fastighetsm�klarn�mnden, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mp-

lighetspr�vning enligt fastighetsm�klarlagen (2011:666) �verv�ger att
registrera som fastighetsm�klare,

14. Kammarkollegiet, i fr�ga om den som myndigheten vid pr�vning

enligt f�rordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och �vers�ttare
avser att auktorisera,

15. Revisorsn�mnden, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplig-

hetspr�vning enligt revisorslagen (2001:883) �verv�ger att godk�nna eller
auktorisera,

16. Skatteverket, f�r pr�vning av upplagshavare, skatteupplag och regist-

rerade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt p� energi,
skattebefriade f�rbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt
p� energi samt lagerh�llare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt p�
energi eller lagen (1984:409) om g�dselmedel,

17. Totalf�rsvarets rekryteringsmyndighet och F�rsvarsmakten, i fr�ga

om dels totalf�rsvarspliktiga som skrivs in eller �r inskrivna f�r v�rnplikt en-
ligt lagen (1994:1809) om totalf�rsvarsplikt, dels de som F�rsvarsmakten
avser att anta eller som �r antagna till milit�r utbildning inom myndigheten,

18. F�rsvarsmakten, i fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla

f�r tj�nstg�ring i internationella milit�ra insatser,

19. L�kemedelsverket, i fr�ga om den som myndigheten �verv�ger att ge

tillst�nd enligt 2 kap. 1 � lagen (2009:366) om handel med l�kemedel, lagen

background image

3

SFS 2011:670

(1992:860) om kontroll av narkotika eller f�rordningen (1968:70) med vissa
best�mmelser om injektionssprutor och kanyler,

20. Kronofogdemyndigheten, f�r utredning i �renden enligt skuld-

saneringslagen (1994:334), i fr�ga om den som �rendet g�ller, och

21. Riksg�ldskontoret, i fr�ga om den som myndigheten �verv�ger att

betala ut ers�ttning till enligt lagen (1999:158) om investerarskydd.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;