SFS 2011:672 om ändring i förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden

110672.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:606) med <br/>instruktion f�r Fastighetsm�klarn�mnden;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 6 � f�rordningen (2009:606) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r Fastighetsm�klarn�mnden ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:463px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Inom myndigheten finns ett s�rskilt beslutsorgan, Disciplinn�mnden,</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">som har till uppgift att pr�va fr�gor om �terkallelse av fastighetsm�klares<br/>registrering eller n�gon annan �tg�rd enligt 29 � fastighetsm�klarlagen<br/>(2011:666) n�r grunden f�r �tg�rden �r att fastighetsm�klaren</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. inte l�ngre uppfyller kravet p� att vara redbar och i �vrigt l�mplig som</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">fastighetsm�klare, eller</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft17">2. handlar i strid mot sina skyldigheter enligt fastighetsm�klarlagen. <br/>Disciplinn�mnden best�r av myndighetens chef, som �r ordf�rande, en</p> <p style="position:absolute;top:605px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">vice ordf�rande och h�gst sex andra ledam�ter och det antal ers�ttare f�r<br/>dessa som regeringen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Disciplinn�mnden �r beslutf�r n�r ordf�randen och minst fyra av de andra</p> <p style="position:absolute;top:658px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ledam�terna �r n�rvarande. </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">BIRGITTA OHLSSON</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft17">Linda Utterberg<br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2011:672</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:606) med
instruktion f�r Fastighetsm�klarn�mnden;

utf�rdad den 19 maj 2011.

Regeringen f�reskriver att 6 � f�rordningen (2009:606) med instruktion

f�r Fastighetsm�klarn�mnden ska ha f�ljande lydelse.

6 �

Inom myndigheten finns ett s�rskilt beslutsorgan, Disciplinn�mnden,

som har till uppgift att pr�va fr�gor om �terkallelse av fastighetsm�klares
registrering eller n�gon annan �tg�rd enligt 29 � fastighetsm�klarlagen
(2011:666) n�r grunden f�r �tg�rden �r att fastighetsm�klaren

1. inte l�ngre uppfyller kravet p� att vara redbar och i �vrigt l�mplig som

fastighetsm�klare, eller

2. handlar i strid mot sina skyldigheter enligt fastighetsm�klarlagen.
Disciplinn�mnden best�r av myndighetens chef, som �r ordf�rande, en

vice ordf�rande och h�gst sex andra ledam�ter och det antal ers�ttare f�r
dessa som regeringen best�mmer.

Disciplinn�mnden �r beslutf�r n�r ordf�randen och minst fyra av de andra

ledam�terna �r n�rvarande.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:672

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;