SFS 2011:607 Förordning om upphävande av förordningen (2007:754) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare

110607.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om upph�vande av f�rordningen (2007:754) om <br/>statsbidrag f�r utbildning p� forskarniv� f�r <br/>l�rare;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 maj 2011. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att f�rordningen (2007:754) om statsbidrag f�r</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">utbildning p� forskarniv� f�r l�rare ska upph�ra att g�lla vid utg�ngen av<br/>juni 2011.</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Den upph�vda f�rordningen ska dock till�mpas i fr�ga om statsbidrag till</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">utbildning p� forskarniv� som en l�rare f�re utg�ngen av 2010 har antagits<br/>till enligt best�mmelserna i f�rordningen (2007:753) om utbildning p� fors-<br/>karniv� f�r l�rare, dock l�ngst till och med utg�ngen av 2012.</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">BIRGITTA OHLSSON</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft16">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>SFS 2011:607</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om upph�vande av f�rordningen (2007:754) om
statsbidrag f�r utbildning p� forskarniv� f�r
l�rare;

utf�rdad den 19 maj 2011.

Regeringen f�reskriver att f�rordningen (2007:754) om statsbidrag f�r

utbildning p� forskarniv� f�r l�rare ska upph�ra att g�lla vid utg�ngen av
juni 2011.

Den upph�vda f�rordningen ska dock till�mpas i fr�ga om statsbidrag till

utbildning p� forskarniv� som en l�rare f�re utg�ngen av 2010 har antagits
till enligt best�mmelserna i f�rordningen (2007:753) om utbildning p� fors-
karniv� f�r l�rare, dock l�ngst till och med utg�ngen av 2012.

P� regeringens v�gnar

BIRGITTA OHLSSON

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2011:607

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;