SFS 2011:671 Förordning om ändring i förordningen (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden

110671.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:1041) med <br/>instruktion f�r Allm�nna reklamationsn�mnden;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (2007:1041) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r Allm�nna reklamationsn�mnden ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten pr�var inte konsumenttvister som r�r </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft17">1. k�p av fast egendom, bostadsr�tt eller tomtr�tt, <br/>2. uppl�telse av fast egendom, <br/>3. h�lso- eller sjukv�rd, <br/>4. advokatverksamhet, eller <br/>5. n�gon annan typ av vara, tj�nst eller nyttighet som myndigheten har</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�reskrivit med st�d av 6 �. </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Trots vad som s�gs i f�rsta stycket 1 och 2 pr�var myndigheten tvister</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">som r�r </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. uppl�telse eller �verl�telse av en bostadsandel som omfattas av lagen</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende, </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. uppl�telse av fast egendom som skett f�r fritids�ndam�l och f�r kortare</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tid �n nio m�nader i f�ljd, </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft17">3. skadest�nd enligt 25 � fastighetsm�klarlagen (2011:666), eller <br/>4. ers�ttning f�r fastighetsm�klares uppdrag.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10"> Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">BIRGITTA OHLSSON</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft17">Linda Utterberg<br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2011:671</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:1041) med
instruktion f�r Allm�nna reklamationsn�mnden;

utf�rdad den 19 maj 2011.

Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (2007:1041) med instruktion

f�r Allm�nna reklamationsn�mnden ska ha f�ljande lydelse.

4 �

Myndigheten pr�var inte konsumenttvister som r�r

1. k�p av fast egendom, bostadsr�tt eller tomtr�tt,
2. uppl�telse av fast egendom,
3. h�lso- eller sjukv�rd,
4. advokatverksamhet, eller
5. n�gon annan typ av vara, tj�nst eller nyttighet som myndigheten har

f�reskrivit med st�d av 6 �.

Trots vad som s�gs i f�rsta stycket 1 och 2 pr�var myndigheten tvister

som r�r

1. uppl�telse eller �verl�telse av en bostadsandel som omfattas av lagen

(1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende,

2. uppl�telse av fast egendom som skett f�r fritids�ndam�l och f�r kortare

tid �n nio m�nader i f�ljd,

3. skadest�nd enligt 25 � fastighetsm�klarlagen (2011:666), eller
4. ers�ttning f�r fastighetsm�klares uppdrag.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:671

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;