SFS 2011:680 Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning

110680.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft35{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft45{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2004:881) om <br/>kommunalekonomisk utj�mning;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2004:881) om kommunal-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ekonomisk utj�mning</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>dels </i>att 6 � och bilagan till f�rordningen ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att rubriken n�rmast f�re 6 � ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>F�rskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet</i></p> <p style="position:absolute;top:547px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:547px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">En kommuns standardkostnad f�r f�rskola, fritidshem och s�dan peda-</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">gogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) ber�knas ge-<br/>nom att en �ldersers�ttning multipliceras med ett volymindex och tv� korri-<br/>geringsfaktorer.</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">�ldersers�ttningen ber�knas enligt f�ljande. Andelen barn i kommunen</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">delas in i f�ljande �ldersgrupper: 13, 45, 6 och 79 �r. Andelen barn i<br/>kommunen i respektive �ldersgrupp multipliceras med en genomsnittlig<br/>kostnad per barn i f�rskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i<br/>respektive �ldersgrupp, varefter produkterna summeras. </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Den enligt andra stycket ber�knade �ldersers�ttningen multipliceras med</p> <p style="position:absolute;top:723px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">ett volymindex. Volymindex ber�knas f�r kommunen utifr�n f�r�ldrarnas<br/>f�rv�rvsfrekvens, kommunens skattekraft och befolkningst�thet. V�rdena<br/>f�r respektive variabel multipliceras med de parameterv�rden som anges i<br/>bilagan till denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Den f�rsta korrigeringsfaktorns v�rde best�ms s� att den genomsnittliga</p> <p style="position:absolute;top:812px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">�ldersers�ttning som v�gts med befolkningen den 31 december tv� �r f�re<br/>utj�mnings�ret �verensst�mmer med den genomsnittliga standardkostnad<br/>f�r f�rskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet som anges i bila-<br/>gan till denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Den andra korrigeringsfaktorns v�rde best�ms s� att den genomsnittliga</p> <p style="position:absolute;top:900px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">standardkostnad som v�gts med befolkningen den 31 december tv� �r f�re<br/>utj�mnings�ret �verensst�mmer med den genomsnittliga standardkostnad<br/>f�r f�rskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet som anges i bila-<br/>gan till denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:989px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2011:680</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:680</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i fr�ga om underlaget f�r ber�knin-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22">gen av �ldersers�ttningen enligt 6 � andra och fj�rde styckena till och med<br/>utj�mnings�ret 2013.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft22">Rikard Jermsten<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2011:680</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft33">1</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>Ber�kningsmetoder och n�rmare detaljer f�r kostnadsutj�mningen</b></p> <p style="position:absolute;top:274px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>Genomsnittlig standardkostnad</i></p> <p style="position:absolute;top:300px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Kommuner</p> <p style="position:absolute;top:326px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">Den f�r landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per inv�nare f�re<br/>uppr�kning till utj�mnings�rets kostnadsniv� f�r var och en av f�ljande<br/>verksamheter �r: </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rskola, fritidshem och annan</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:458px;white-space:nowrap" class="ft30">5 885</p> <p style="position:absolute;top:414px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">pedagogisk verksamhet<br/>F�rskoleklass och grundskola<br/> F�rskoleklass</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:459px;white-space:nowrap" class="ft30"> 507</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30"> Grundskola</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:459px;white-space:nowrap" class="ft30">8 115</p> <p style="position:absolute;top:485px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Gymnasieskola</p> <p style="position:absolute;top:485px;left:459px;white-space:nowrap" class="ft30">3 916</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">Individ- och familjeomsorg <br/> Barn- och ungdomsv�rd</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:459px;white-space:nowrap" class="ft30">1 363</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30"> �vrig individ- och familjeomsorg</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:458px;white-space:nowrap" class="ft30">1 921</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">�ldreomsorg</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:459px;white-space:nowrap" class="ft30">8 684</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Beloppen avser �r 2009.</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Landsting</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>Nettoprisindex</i></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">Uppr�kning till utj�mnings�rets kostnadsniv� sker med hj�lp av utveck-<br/>lingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell f�r�ndring i netto-<br/>prisindex f�r respektive �r anv�nds f�ljande: 2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005<br/>(0,1), 2006 (1,1), 2007 (2,7), 2008 (2,7), 2009 (-0,8), 2010 (1,6) och 2011<br/>(0,8). </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">F�ljande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad r�knas upp till</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">utj�mnings�rets kostnadsniv� med hj�lp av nettoprisindex �ret f�re utj�m-<br/>nings�ret samt utj�mnings�ret: f�rskola, fritidshem och annan pedagogisk<br/>verksamhet, f�rskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och<br/>familjeomsorg, �ldreomsorg, l�ner, h�lso- och sjukv�rd samt kollektivtrafik.</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30"> F�ljande kostnadsslags standardkostnad r�knas upp till utj�mnings�rets</p> <p style="position:absolute;top:888px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">kostnadsniv� med hj�lp av nettoprisindex �r 2003 t.o.m. utj�mnings�ret:<br/>bebyggelsestruktur. </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">F�ljande kostnadsslags standardkostnad r�knas inte upp till utj�mnings-</p> <p style="position:absolute;top:941px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">�rets kostnadsniv�: barn och ungdomar med utl�ndsk bakgrund samt befolk-<br/>ningsf�r�ndringar. </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35">1 Senaste lydelse 2010:1337.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2011:680</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft42">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft42">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>F�rskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft45">Okorrigerad �ldersrelaterad ers�ttning = 42 827 x andelen barn 13 �r +<br/>41 863 x andelen barn 45 �r + 26 547 x andelen barn 6 �r + 15 273 x ande-<br/>len barn 79 �r. </p> <p style="position:absolute;top:247px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Volymindex = 0,023 + 0,116 x andelen f�r�ldrar som f�rv�rvsarbetar mer</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">�n 28 timmar/vecka + 0,194 x skattekraften + 0,402 x t�thetsindex. </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">T�thetsindex = (andel som bor i t�torter med fler �n 199 inv�nare) x (be-</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft45">folkning i t�torter med fler �n 199 inv�nare) / (ytan f�r t�torter med fler �n<br/>199 inv�nare) / 100. T�thetsindex f�r vara h�gst 0,23 och l�gst 0,05. </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Skattekraften ber�knas som kommunens skatteunderlag per inv�nare i f�r-</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft45">h�llande till riksgenomsnittet. F�r kommuner vars relativa skattekraft �ver-<br/>stiger 1,27 eller understiger 0,82 anv�nds v�rdet 1,27 respektive 0,82. Volym-<br/>index avrundas till tre decimaler. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">En kommuns skattekraft ber�knas som medelv�rdet enligt taxeringarna</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft45">f�r tre�rsperioden t.o.m. �ret f�re utj�mnings�ret. Uppgifter om en kommuns<br/>skattekraft h�mtas fr�n Skatteverket och Statistiska centralbyr�n. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>F�rskoleklass och grundskola</b></p> <p style="position:absolute;top:528px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>L�ner</b></p> <p style="position:absolute;top:554px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>Kommuner</i></p> <p style="position:absolute;top:580px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft45">L�neindex = 100 x ((11 253 + 0,38468 x medell�nen f�r kommunanst�llda i<br/>angr�nsande kommuner + 228,91897 x k�peskillingen f�r sm�hus i kommu-<br/>nen + 1 444,58829 x f�rv�rvsarbetsgraden i kommunen) / genomsnittlig<br/>medell�n i riket). F�rv�rvsarbetsgraden �r andelen av befolkningen 16 �r<br/>och �ldre som �r f�rv�rvsarbetande. Ber�kningen f�r l�neindex har baserats<br/>p� underlag fr�n �r 2004. </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">L�nekostnadsandelen f�r var och en av f�ljande verksamheter �r: </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">F�rskola, fritidshem och annan</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft40">0,81</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft45">pedagogisk verksamhet<br/>F�rskoleklass och grundskola</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft40">0,75</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">Gymnasieskola</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft40">0,68</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft45">Individ- och familjeomsorg<br/> Barn- och ungdomsv�rd</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft40">0,79</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40"> �vrig individ- och familjeomsorg</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft40">0,38</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">�ldreomsorg</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft40">0,81</p> <p style="position:absolute;top:907px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>Landsting</i></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utj�mning;

utf�rdad den 26 maj 2011.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2004:881) om kommunal-

ekonomisk utj�mning

dels att 6 � och bilagan till f�rordningen ska ha f�ljande lydelse,
dels att rubriken n�rmast f�re 6 � ska ha f�ljande lydelse.

F�rskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

6 �

En kommuns standardkostnad f�r f�rskola, fritidshem och s�dan peda-

gogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) ber�knas ge-
nom att en �ldersers�ttning multipliceras med ett volymindex och tv� korri-
geringsfaktorer.

�ldersers�ttningen ber�knas enligt f�ljande. Andelen barn i kommunen

delas in i f�ljande �ldersgrupper: 13, 45, 6 och 79 �r. Andelen barn i
kommunen i respektive �ldersgrupp multipliceras med en genomsnittlig
kostnad per barn i f�rskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i
respektive �ldersgrupp, varefter produkterna summeras.

Den enligt andra stycket ber�knade �ldersers�ttningen multipliceras med

ett volymindex. Volymindex ber�knas f�r kommunen utifr�n f�r�ldrarnas
f�rv�rvsfrekvens, kommunens skattekraft och befolkningst�thet. V�rdena
f�r respektive variabel multipliceras med de parameterv�rden som anges i
bilagan till denna f�rordning.

Den f�rsta korrigeringsfaktorns v�rde best�ms s� att den genomsnittliga

�ldersers�ttning som v�gts med befolkningen den 31 december tv� �r f�re
utj�mnings�ret �verensst�mmer med den genomsnittliga standardkostnad
f�r f�rskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet som anges i bila-
gan till denna f�rordning.

Den andra korrigeringsfaktorns v�rde best�ms s� att den genomsnittliga

standardkostnad som v�gts med befolkningen den 31 december tv� �r f�re
utj�mnings�ret �verensst�mmer med den genomsnittliga standardkostnad
f�r f�rskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet som anges i bila-
gan till denna f�rordning.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2011.

SFS 2011:680

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:680

2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i fr�ga om underlaget f�r ber�knin-

gen av �ldersers�ttningen enligt 6 � andra och fj�rde styckena till och med
utj�mnings�ret 2013.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

background image

3

SFS 2011:680

Bilaga

1

Ber�kningsmetoder och n�rmare detaljer f�r kostnadsutj�mningen

Genomsnittlig standardkostnad

Kommuner

Den f�r landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per inv�nare f�re
uppr�kning till utj�mnings�rets kostnadsniv� f�r var och en av f�ljande
verksamheter �r:

F�rskola, fritidshem och annan

5 885

pedagogisk verksamhet
F�rskoleklass och grundskola
 F�rskoleklass

507

 Grundskola

8 115

Gymnasieskola

3 916

Individ- och familjeomsorg
 Barn- och ungdomsv�rd

1 363

 �vrig individ- och familjeomsorg

1 921

�ldreomsorg

8 684

Beloppen avser �r 2009.

Landsting

Nettoprisindex

Uppr�kning till utj�mnings�rets kostnadsniv� sker med hj�lp av utveck-
lingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell f�r�ndring i netto-
prisindex f�r respektive �r anv�nds f�ljande: 2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005
(0,1), 2006 (1,1), 2007 (2,7), 2008 (2,7), 2009 (-0,8), 2010 (1,6) och 2011
(0,8).

F�ljande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad r�knas upp till

utj�mnings�rets kostnadsniv� med hj�lp av nettoprisindex �ret f�re utj�m-
nings�ret samt utj�mnings�ret: f�rskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet, f�rskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och
familjeomsorg, �ldreomsorg, l�ner, h�lso- och sjukv�rd samt kollektivtrafik.

F�ljande kostnadsslags standardkostnad r�knas upp till utj�mnings�rets

kostnadsniv� med hj�lp av nettoprisindex �r 2003 t.o.m. utj�mnings�ret:
bebyggelsestruktur.

F�ljande kostnadsslags standardkostnad r�knas inte upp till utj�mnings-

�rets kostnadsniv�: barn och ungdomar med utl�ndsk bakgrund samt befolk-
ningsf�r�ndringar.

1 Senaste lydelse 2010:1337.

background image

4

SFS 2011:680

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

F�rskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Okorrigerad �ldersrelaterad ers�ttning = 42 827 x andelen barn 13 �r +
41 863 x andelen barn 45 �r + 26 547 x andelen barn 6 �r + 15 273 x ande-
len barn 79 �r.

Volymindex = 0,023 + 0,116 x andelen f�r�ldrar som f�rv�rvsarbetar mer

�n 28 timmar/vecka + 0,194 x skattekraften + 0,402 x t�thetsindex.

T�thetsindex = (andel som bor i t�torter med fler �n 199 inv�nare) x (be-

folkning i t�torter med fler �n 199 inv�nare) / (ytan f�r t�torter med fler �n
199 inv�nare) / 100. T�thetsindex f�r vara h�gst 0,23 och l�gst 0,05.

Skattekraften ber�knas som kommunens skatteunderlag per inv�nare i f�r-

h�llande till riksgenomsnittet. F�r kommuner vars relativa skattekraft �ver-
stiger 1,27 eller understiger 0,82 anv�nds v�rdet 1,27 respektive 0,82. Volym-
index avrundas till tre decimaler.

En kommuns skattekraft ber�knas som medelv�rdet enligt taxeringarna

f�r tre�rsperioden t.o.m. �ret f�re utj�mnings�ret. Uppgifter om en kommuns
skattekraft h�mtas fr�n Skatteverket och Statistiska centralbyr�n.

F�rskoleklass och grundskola

L�ner

Kommuner

L�neindex = 100 x ((11 253 + 0,38468 x medell�nen f�r kommunanst�llda i
angr�nsande kommuner + 228,91897 x k�peskillingen f�r sm�hus i kommu-
nen + 1 444,58829 x f�rv�rvsarbetsgraden i kommunen) / genomsnittlig
medell�n i riket). F�rv�rvsarbetsgraden �r andelen av befolkningen 16 �r
och �ldre som �r f�rv�rvsarbetande. Ber�kningen f�r l�neindex har baserats
p� underlag fr�n �r 2004.

L�nekostnadsandelen f�r var och en av f�ljande verksamheter �r:

F�rskola, fritidshem och annan

0,81

pedagogisk verksamhet
F�rskoleklass och grundskola

0,75

Gymnasieskola

0,68

Individ- och familjeomsorg
 Barn- och ungdomsv�rd

0,79

 �vrig individ- och familjeomsorg

0,38

�ldreomsorg

0,81

Landsting

;