SFS 2011:690 Förordning om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

110690.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:8px;font-family:JFLNOB+Times;color:#000000;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1.0013848521, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1.0013848521, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1.0013848521, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1.0013848521, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft33{font-size:10px;font-family:JFLPAK+Helvetica;color:#000000;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1.0014199553, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1.0014199553, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1.0014199553, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1.0014199553, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft34{font-size:7px;font-family:JFLPAK+Helvetica;color:#000000;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1.0014082807, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1.0014082807, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1.0014082807, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1.0014082807, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft35{font-size:61px;font-family:JFLPAL+TTE1DDEE58t00;color:#000000;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1.0014179683, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1.0014179683, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1.0014179683, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1.0014179683, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft36{font-size:9px;font-family:JFLPAK+Helvetica;color:#000000;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1.0014432673, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1.0014432673, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1.0014432673, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1.0014432673, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft37{font-size:10px;font-family:JFLNOB+Times;color:#000000;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1.0014199553, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1.0014199553, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1.0014199553, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1.0014199553, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft38{font-size:15px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft39{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft310{font-size:11px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i nationalparksf�rordningen <br/>(1987:938);</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 31 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft13">1 att 1 � nationalparksf�rordningen (1987:938) och</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">bilaga 10 till f�rordningen ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">F�ljande nationalparker har bildats f�r angivna syften:</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. <i>Vadvetj�kka nationalpark </i>f�r att bevara ett h�gnordiskt fj�llandskap i</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">dess naturliga tillst�nd,</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. <i>Abisko nationalpark </i>f�r att bevara ett h�gnordiskt fj�llandskap i dess</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">naturliga tillst�nd,</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. <i>Stora Sj�fallets nationalpark </i>f�r att bevara ett h�gnordiskt fj�llandskap</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">i dess naturliga tillst�nd,</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. <i>Sareks nationalpark </i>f�r att bevara ett utpr�glat h�gfj�llslandskap i dess</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">naturliga tillst�nd,</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. <i>Padjelanta nationalpark </i>f�r att bevara ett p� sj�ar och vidstr�ckta hedar</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">rikt fj�llandskap i dess naturliga tillst�nd,</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">6. <i>Muddus nationalpark </i>f�r att bevara ett skogs- och myrlandskap i dess</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">naturliga tillst�nd,</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">7. <i>Pieljekaise nationalpark </i>f�r att bevara ett omr�de med fj�llbj�rkskog i</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">dess naturliga tillst�nd,</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">8. <i>S�nfj�llets nationalpark </i>f�r att bevara ett skogs- och fj�llomr�de i de</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">s�dra fj�lltrakterna i dess naturliga tillst�nd,</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">9. <i>T�fsingdalens nationalpark </i>f�r att bevara ett blockmarks- och barr-</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">skogsomr�de i de s�dra fj�lltrakterna i dess naturliga tillst�nd,</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">10. <i>Hamra nationalpark </i>f�r att bevara omr�dets naturmilj� i v�sentligen</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">or�rt skick och v�rna ost�rda naturupplevelser inom ett avsnitt bergkullsl�tt<br/>med urskogsartad skog, blandmyrkomplex och andra v�tmarkstyper samt ett<br/>vattendrag med op�verkad hydrologi,</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">11. <i>Garphyttans nationalpark </i>f�r att bevara ett �ldre odlingslandskap i v�-</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">sentligen of�r�ndrat skick,</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">12. <i>�ngs� nationalpark </i>f�r att bevara ett �ldre odlingslandskap i v�sentli-</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">gen of�r�ndrat skick,</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">13. <i>Norra Kvills nationalpark </i>f�r att i den sydsvenska barrskogsregionen</p> <p style="position:absolute;top:967px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">bevara ett omr�de med urskogsartad barrskog i dess naturliga tillst�nd och<br/>f�r fri utveckling mot urskog,</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Jfr prop. 2010/11:69, bet. 2010/11:MJU26, rskr. 2010/11:258.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2009:729.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2011:690</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:690</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">14. <i>Gotska Sand�ns nationalpark </i>f�r att bevara �n i dess naturliga till-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">st�nd,</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">15. <i>Bl� Jungfruns nationalpark </i>f�r att bevara �n i dess naturliga tillst�nd,<br/>16. <i>Dalby S�derskogs nationalpark </i>f�r att bevara ett omr�de med syd-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">svensk l�vskog i v�sentligen of�r�ndrat skick,</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">17. <i>Store Mosse nationalpark </i>f�r att bevara Sydsveriges st�rsta samman-</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">h�ngande myromr�de i v�sentligen of�r�ndrat skick, d�r sj� och myr med<br/>v�xtlighet och djurliv ska f� utvecklas fritt,</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">18. <i>Tivedens nationalpark </i>f�r att bevara ett sammanh�ngande skogs-, sj�-</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">och sprickdalslandskap i v�sentligen or�rt skick, d�r skogen ska f� utvecklas<br/>mot urskog,</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">19. <i>Skuleskogens nationalpark </i>f�r att bevara ett starkt kuperat kustanknu-</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">tet skogs-, h�llmarks- och sprickdalslandskap i or�rt skick, d�r v�xtlighet<br/>och djurliv f�r utvecklas fritt,</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">20. <i>Stenshuvuds nationalpark </i>f�r att bevara ett storslaget naturomr�de</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">med stora geologiska och biologiska skyddsv�rden som �r av stor betydelse<br/>f�r det r�rliga friluftslivet,</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">21. <i>Bj�rnlandets nationalpark </i>f�r att bevara ett v�rdefullt berg- och ur-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">skogsomr�de,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">22. <i>Djur� nationalpark </i>f�r att bevara ett sk�rg�rdslandskap i V�nern i v�-</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">sentligen of�r�ndrat skick,</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">23. <i>Tyresta nationalpark </i>f�r att bevara ett representativt sprickdalsland-</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">skap med omfattande urskogar och v�rdefull natur i �vrigt,</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">24. <i>Haparanda sk�rg�rds nationalpark </i>f�r att bevara ett unikt sk�rg�rds-</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">landskap i v�sentligen or�rt skick,</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">25. <i>Trestickla nationalpark </i>f�r att bevara ett sprickdalslandskap av �de-</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">markskarakt�r med omfattande naturskogar med en l�g grad av kulturp�-<br/>verkan,</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft20">26. <i>F�rnebofj�rdens nationalpark </i>f�r att bevara ett unikt �lvlandskap med</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">omgivande v�rdefulla skogar och v�tmarker i v�sentligen or�rt skick,</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft20">27. <i>S�der�sens nationalpark </i>f�r att bevara ett st�rre sammanh�ngande</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">omr�de av det sydsvenska horstlandskapet i v�sentligen of�r�ndrat skick,</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft20">28. <i>Fulufj�llets nationalpark </i>f�r att bevara ett sydligt fj�llomr�de med</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">s�rpr�glad vegetation och stora naturv�rden i v�sentligen of�r�ndrat skick,<br/>och</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft20">29. <i>Kosterhavets nationalpark </i>f�r att bevara ett s�rpr�glat och artrikt</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">havs- och sk�rg�rdsomr�de samt angr�nsande landomr�den i v�sentligen<br/>of�r�ndrat skick.</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 12 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:928px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:946px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2011:690</b></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft33">Sv</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft33">ar</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft33">t�</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft33">myr</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft33">a</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft33">n</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:496px;white-space:nowrap" class="ft33">Svar</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:496px;white-space:nowrap" class="ft33">t�</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:496px;white-space:nowrap" class="ft33">n</p> <p style="position:absolute;top:942px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft34">S</p> <p style="position:absolute;top:937px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft34">v</p> <p style="position:absolute;top:933px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft34">an</p> <p style="position:absolute;top:925px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft34">sj</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft34">�n</p> <p style="position:absolute;top:957px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft35">m0</p> <p style="position:absolute;top:940px;left:560px;white-space:nowrap" class="ft36">500</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:560px;white-space:nowrap" class="ft36">1</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:560px;white-space:nowrap" class="ft36"> 000</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:560px;white-space:nowrap" class="ft36">1 500</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:560px;white-space:nowrap" class="ft36">250</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:560px;white-space:nowrap" class="ft36">Meter</p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft37">�</p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft37"> L</p> <p style="position:absolute;top:994px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft37">ant</p> <p style="position:absolute;top:981px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft37">m</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft37">�te</p> <p style="position:absolute;top:960px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft37">ri</p> <p style="position:absolute;top:954px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft37">et</p> <p style="position:absolute;top:946px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft37"> G</p> <p style="position:absolute;top:936px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft37">�v</p> <p style="position:absolute;top:925px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft37">le</p> <p style="position:absolute;top:918px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft37"> 201</p> <p style="position:absolute;top:899px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft37">1</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft37">. </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft37">M</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft37">edg</p> <p style="position:absolute;top:864px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft37">iv</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft37">an</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft37">de</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft37"> I</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft37"> 2</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft37">0</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft37">1</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft37">1</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft37">/0</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft37">17</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft37">5</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft37">.</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>Gr�ns f�r Hamra nationalpark</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft30"> <i>Bilaga 10</i></p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">Go</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">dk�</p> <p style="position:absolute;top:982px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">nd</p> <p style="position:absolute;top:970px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310"> f</p> <p style="position:absolute;top:964px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">r�</p> <p style="position:absolute;top:955px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">n</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310"> s</p> <p style="position:absolute;top:942px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">ek</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">re</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">te</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">ss</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">y</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">n</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">p</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">u</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">n</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">k</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">t </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">f�</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">r s</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">p</p> <p style="position:absolute;top:841px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">ri</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">dn</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">in</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">g. </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">Lan</p> <p style="position:absolute;top:785px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">tm</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">�t</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">er</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">iet</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310"> 20</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">11</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">-0</p> <p style="position:absolute;top:710px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">5-</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">27</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft310">.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i nationalparksf�rordningen
(1987:938);

utf�rdad den 31 maj 2011.

Regeringen f�reskriver

1 att 1 � nationalparksf�rordningen (1987:938) och

bilaga 10 till f�rordningen ska ha f�ljande lydelse.

1 �

2

F�ljande nationalparker har bildats f�r angivna syften:

1. Vadvetj�kka nationalpark f�r att bevara ett h�gnordiskt fj�llandskap i

dess naturliga tillst�nd,

2. Abisko nationalpark f�r att bevara ett h�gnordiskt fj�llandskap i dess

naturliga tillst�nd,

3. Stora Sj�fallets nationalpark f�r att bevara ett h�gnordiskt fj�llandskap

i dess naturliga tillst�nd,

4. Sareks nationalpark f�r att bevara ett utpr�glat h�gfj�llslandskap i dess

naturliga tillst�nd,

5. Padjelanta nationalpark f�r att bevara ett p� sj�ar och vidstr�ckta hedar

rikt fj�llandskap i dess naturliga tillst�nd,

6. Muddus nationalpark f�r att bevara ett skogs- och myrlandskap i dess

naturliga tillst�nd,

7. Pieljekaise nationalpark f�r att bevara ett omr�de med fj�llbj�rkskog i

dess naturliga tillst�nd,

8. S�nfj�llets nationalpark f�r att bevara ett skogs- och fj�llomr�de i de

s�dra fj�lltrakterna i dess naturliga tillst�nd,

9. T�fsingdalens nationalpark f�r att bevara ett blockmarks- och barr-

skogsomr�de i de s�dra fj�lltrakterna i dess naturliga tillst�nd,

10. Hamra nationalpark f�r att bevara omr�dets naturmilj� i v�sentligen

or�rt skick och v�rna ost�rda naturupplevelser inom ett avsnitt bergkullsl�tt
med urskogsartad skog, blandmyrkomplex och andra v�tmarkstyper samt ett
vattendrag med op�verkad hydrologi,

11. Garphyttans nationalpark f�r att bevara ett �ldre odlingslandskap i v�-

sentligen of�r�ndrat skick,

12. �ngs� nationalpark f�r att bevara ett �ldre odlingslandskap i v�sentli-

gen of�r�ndrat skick,

13. Norra Kvills nationalpark f�r att i den sydsvenska barrskogsregionen

bevara ett omr�de med urskogsartad barrskog i dess naturliga tillst�nd och
f�r fri utveckling mot urskog,

1 Jfr prop. 2010/11:69, bet. 2010/11:MJU26, rskr. 2010/11:258.

2 Senaste lydelse 2009:729.

SFS 2011:690

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2011

background image

2

SFS 2011:690

14. Gotska Sand�ns nationalpark f�r att bevara �n i dess naturliga till-

st�nd,

15. Bl� Jungfruns nationalpark f�r att bevara �n i dess naturliga tillst�nd,
16. Dalby S�derskogs nationalpark f�r att bevara ett omr�de med syd-

svensk l�vskog i v�sentligen of�r�ndrat skick,

17. Store Mosse nationalpark f�r att bevara Sydsveriges st�rsta samman-

h�ngande myromr�de i v�sentligen of�r�ndrat skick, d�r sj� och myr med
v�xtlighet och djurliv ska f� utvecklas fritt,

18. Tivedens nationalpark f�r att bevara ett sammanh�ngande skogs-, sj�-

och sprickdalslandskap i v�sentligen or�rt skick, d�r skogen ska f� utvecklas
mot urskog,

19. Skuleskogens nationalpark f�r att bevara ett starkt kuperat kustanknu-

tet skogs-, h�llmarks- och sprickdalslandskap i or�rt skick, d�r v�xtlighet
och djurliv f�r utvecklas fritt,

20. Stenshuvuds nationalpark f�r att bevara ett storslaget naturomr�de

med stora geologiska och biologiska skyddsv�rden som �r av stor betydelse
f�r det r�rliga friluftslivet,

21. Bj�rnlandets nationalpark f�r att bevara ett v�rdefullt berg- och ur-

skogsomr�de,

22. Djur� nationalpark f�r att bevara ett sk�rg�rdslandskap i V�nern i v�-

sentligen of�r�ndrat skick,

23. Tyresta nationalpark f�r att bevara ett representativt sprickdalsland-

skap med omfattande urskogar och v�rdefull natur i �vrigt,

24. Haparanda sk�rg�rds nationalpark f�r att bevara ett unikt sk�rg�rds-

landskap i v�sentligen or�rt skick,

25. Trestickla nationalpark f�r att bevara ett sprickdalslandskap av �de-

markskarakt�r med omfattande naturskogar med en l�g grad av kulturp�-
verkan,

26. F�rnebofj�rdens nationalpark f�r att bevara ett unikt �lvlandskap med

omgivande v�rdefulla skogar och v�tmarker i v�sentligen or�rt skick,

27. S�der�sens nationalpark f�r att bevara ett st�rre sammanh�ngande

omr�de av det sydsvenska horstlandskapet i v�sentligen of�r�ndrat skick,

28. Fulufj�llets nationalpark f�r att bevara ett sydligt fj�llomr�de med

s�rpr�glad vegetation och stora naturv�rden i v�sentligen of�r�ndrat skick,
och

29. Kosterhavets nationalpark f�r att bevara ett s�rpr�glat och artrikt

havs- och sk�rg�rdsomr�de samt angr�nsande landomr�den i v�sentligen
of�r�ndrat skick.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 12 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

background image

3

SFS 2011:690

Sv

ar

t�

myr

a

n

Svar

t�

n

S

v

an

sj

�n

m0

500

1

000

1 500

250

Meter

L

ant

m

�te

ri

et

G

�v

le

201

1

.

M

edg

iv

an

de

I

2

0

1

1

/0

17

5

.

Gr�ns f�r Hamra nationalpark

Bilaga 10

Go

dk�

nd

f

r�

n

s

ek

re

te

ss

y

n

p

u

n

k

t

f�

r s

p

ri

dn

in

g.

Lan

tm

�t

er

iet

20

11

-0

5-

27

.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;