SFS 2011:691 Förordning om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.

110691.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:303px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:19) om PCB <br/>m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:378px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 31 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:414px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft110">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2007:19) om PCB m.m.<br/><i>dels </i>att 14 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 8 a och 14 a ��,</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft10">av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:502px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft10">Naturv�rdsverket f�r i det enskilda fallet ge dispens fr�n f�rbudet i</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft110">8 �, om det finns s�rskilda sk�l och dispensen �r f�renlig med r�dets direktiv<br/>96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade<br/>bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT)</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:473px;white-space:nowrap" class="ft15">1, �ndrat genom Europa-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft10">parlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 596/2009</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:484px;white-space:nowrap" class="ft15">2.</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:608px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som innehar en utrustning som omfattas av anm�lningsplikt</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft110">enligt 11 � ska omg�ende se till att utrustningen dekontamineras p� det s�tt<br/>som f�ljer av 15 �.</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>14 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:678px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft10">Naturv�rdsverket f�r i det enskilda fallet ge dispens fr�n dekonta-</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft110">mineringskravet i 14 �, om det finns s�rskilda sk�l och dispensen �r f�renlig<br/>med r�dets direktiv 96/59/EG.</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 28 juni 2011.</p> <p style="position:absolute;top:785px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:407px;white-space:nowrap" class="ft110">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft16">1 EGT L 243, 24.9.1996, s. 31 (Celex 31996L0059).</p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft16">2 EUT L 188, 18.7.2009, s. 14 (Celex 32009R0596).</p> <p style="position:absolute;top:286px;left:638px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2011:691</b></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:638px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:19) om PCB
m.m.;

utf�rdad den 31 maj 2011.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2007:19) om PCB m.m.
dels att 14 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 8 a och 14 a ��,

av f�ljande lydelse.

8 a �

Naturv�rdsverket f�r i det enskilda fallet ge dispens fr�n f�rbudet i

8 �, om det finns s�rskilda sk�l och dispensen �r f�renlig med r�dets direktiv
96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade
bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT)

1, �ndrat genom Europa-

parlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 596/2009

2.

14 �

Den som innehar en utrustning som omfattas av anm�lningsplikt

enligt 11 � ska omg�ende se till att utrustningen dekontamineras p� det s�tt
som f�ljer av 15 �.

14 a �

Naturv�rdsverket f�r i det enskilda fallet ge dispens fr�n dekonta-

mineringskravet i 14 �, om det finns s�rskilda sk�l och dispensen �r f�renlig
med r�dets direktiv 96/59/EG.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 28 juni 2011.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

1 EGT L 243, 24.9.1996, s. 31 (Celex 31996L0059).

2 EUT L 188, 18.7.2009, s. 14 (Celex 32009R0596).

SFS 2011:691

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;