SFS 2011:693 Förordning om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

110693.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1958:272) om <br/>tj�nstekort;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 9 juni 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (1958:272) om tj�nstekort</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Tj�nstekort ska inneh�lla uppgift om innehavarens fullst�ndiga namn,</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">personnummer och tj�nst eller uppdrag samt vara f�rsett med ett v�lliknande<br/>fotografi av innehavaren och med hans eller hennes namnteckning. Om det<br/>inte finns utrymme f�r fullst�ndigt namn, f�r annat f�rnamn �n tilltalsnamnet<br/>f�rkortas. P� kortet ska det anges vilken myndighet som har utf�rdat det, var<br/>kontroll av kortet kan g�ras samt kortets nummer och giltighetstid. </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om n�gon har arbetsuppgifter som medf�r en p�taglig risk att han eller</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">hon eller n�gon n�rst�ende uts�tts f�r hot eller v�ld, f�r ett s�rskilt tj�nste-<br/>kort utf�rdas om han eller hon </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. �r polisman, <br/>2. �r annan anst�lld hos Rikspolisstyrelsen som deltar i myndighetens</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">brottsbek�mpande verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">3. �r kustbevakningstj�nsteman, <br/>4. �r tulltj�nsteman, eller <br/>5. tillh�r f�ltpersonal hos Skatteverket, Kronofogdemyndigheten eller</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rs�kringskassan. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">P� s�rskilda tj�nstekort f�r namn, personnummer, uppgift om tj�nst eller</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">uppdrag samt namnteckning ers�ttas med ett tj�nstg�ringsnummer. </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket, Krono-</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">fogdemyndigheten och F�rs�kringskassan ska f�r sina verksamhetsomr�den<br/>utf�rda n�rmare f�reskrifter om vid vilka tillf�llen ett s�rskilt tj�nstekort f�r<br/>anv�ndas. </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2011.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 F�rordningen omtryckt 1989:446.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2007:728.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2011:693</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 17 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:693</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">LENA ADELSOHN LILJEROTH</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Gunnel Lindberg<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1958:272) om
tj�nstekort;

utf�rdad den 9 juni 2011.

Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (1958:272) om tj�nstekort

1

ska ha f�ljande lydelse.

4 �

2

Tj�nstekort ska inneh�lla uppgift om innehavarens fullst�ndiga namn,

personnummer och tj�nst eller uppdrag samt vara f�rsett med ett v�lliknande
fotografi av innehavaren och med hans eller hennes namnteckning. Om det
inte finns utrymme f�r fullst�ndigt namn, f�r annat f�rnamn �n tilltalsnamnet
f�rkortas. P� kortet ska det anges vilken myndighet som har utf�rdat det, var
kontroll av kortet kan g�ras samt kortets nummer och giltighetstid.

Om n�gon har arbetsuppgifter som medf�r en p�taglig risk att han eller

hon eller n�gon n�rst�ende uts�tts f�r hot eller v�ld, f�r ett s�rskilt tj�nste-
kort utf�rdas om han eller hon

1. �r polisman,
2. �r annan anst�lld hos Rikspolisstyrelsen som deltar i myndighetens

brottsbek�mpande verksamhet,

3. �r kustbevakningstj�nsteman,
4. �r tulltj�nsteman, eller
5. tillh�r f�ltpersonal hos Skatteverket, Kronofogdemyndigheten eller

F�rs�kringskassan.

P� s�rskilda tj�nstekort f�r namn, personnummer, uppgift om tj�nst eller

uppdrag samt namnteckning ers�ttas med ett tj�nstg�ringsnummer.

Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket, Krono-

fogdemyndigheten och F�rs�kringskassan ska f�r sina verksamhetsomr�den
utf�rda n�rmare f�reskrifter om vid vilka tillf�llen ett s�rskilt tj�nstekort f�r
anv�ndas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2011.

1 F�rordningen omtryckt 1989:446.

2 Senaste lydelse 2007:728.

SFS 2011:693

Utkom fr�n trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:693

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

P� regeringens v�gnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

;