SFS 2011:698 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

110698.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:16px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1998:899) om <br/>milj�farlig verksamhet och h�lsoskydd;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 9 juni 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att bilagan till f�rordningen (1998:899) om milj�-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">farlig verksamhet och h�lsoskydd<i> </i>ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>F�rteckning �ver verksamheter som �r tillst�nds- eller <br/>anm�lningspliktiga</b></p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">Denna f�rteckning inneh�ller beskrivningar av verksamheter som �r till-<br/>st�nds- eller anm�lningspliktiga enligt 5 eller 21 �.</p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2010:1329.</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">B</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>39.40</b></p> <p style="position:absolute;top:627px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft10">Anl�ggning d�r det per kalender�r f�rbrukas</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft10">1. mer �n 5 ton halogenerade organiska l�sningsmedel,</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft10">eller</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft112">2. mer �n totalt 25 ton organiska l�sningsmedel.<br/>Med f�rbrukning avses detsamma som i 39.10 andra</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket.</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid till�mpningen av f�rsta stycket ska inte medr�knas</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft112">s�dana organiska l�sningsmedel som omfattas av f�rord-<br/>ningen (2007:846) om fluorerade v�xthusgaser och ozon-<br/>nedbrytande �mnen eller av f�reskrifter som meddelats<br/>med st�d av den f�rordningen.</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillst�ndsplikt enligt denna beskrivning g�ller inte om</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft10">verksamheten �r tillst�ndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillst�ndsplikt enligt beskrivningen i f�rsta stycket 2</p> <p style="position:absolute;top:873px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft10">g�ller inte sjukhus.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2011:698</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 17 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:698</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 10 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft24">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">C</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>39.50</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:428px;white-space:nowrap" class="ft20">Anl�ggning d�r det per kalender�r f�rbrukas</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:395px;white-space:nowrap" class="ft24">1. mer �n 1 ton halogenerade organiska l�sningsmedel, eller<br/>2. mer �n totalt 5 ton organiska l�sningsmedel.<br/>Anm�lningsplikt enligt denna beskrivning g�ller inte</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft24">om verksamheten �r tillst�nds- eller anm�lningspliktig en-<br/>ligt 39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40.</p> <p style="position:absolute;top:273px;left:395px;white-space:nowrap" class="ft20">Med f�rbrukning avses detsamma som i 39.10 andra</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1998:899) om
milj�farlig verksamhet och h�lsoskydd;

utf�rdad den 9 juni 2011.

Regeringen f�reskriver att bilagan till f�rordningen (1998:899) om milj�-

farlig verksamhet och h�lsoskydd ska ha f�ljande lydelse.

Bilaga

1

F�rteckning �ver verksamheter som �r tillst�nds- eller
anm�lningspliktiga

Denna f�rteckning inneh�ller beskrivningar av verksamheter som �r till-
st�nds- eller anm�lningspliktiga enligt 5 eller 21 �.

1 Senaste lydelse 2010:1329.

B

39.40

Anl�ggning d�r det per kalender�r f�rbrukas

1. mer �n 5 ton halogenerade organiska l�sningsmedel,

eller

2. mer �n totalt 25 ton organiska l�sningsmedel.
Med f�rbrukning avses detsamma som i 39.10 andra

stycket.

Vid till�mpningen av f�rsta stycket ska inte medr�knas

s�dana organiska l�sningsmedel som omfattas av f�rord-
ningen (2007:846) om fluorerade v�xthusgaser och ozon-
nedbrytande �mnen eller av f�reskrifter som meddelats
med st�d av den f�rordningen.

Tillst�ndsplikt enligt denna beskrivning g�ller inte om

verksamheten �r tillst�ndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.

Tillst�ndsplikt enligt beskrivningen i f�rsta stycket 2

g�ller inte sjukhus.

SFS 2011:698

Utkom fr�n trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:698

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

Denna f�rordning tr�der i kraft den 10 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

C

39.50

Anl�ggning d�r det per kalender�r f�rbrukas

1. mer �n 1 ton halogenerade organiska l�sningsmedel, eller
2. mer �n totalt 5 ton organiska l�sningsmedel.
Anm�lningsplikt enligt denna beskrivning g�ller inte

om verksamheten �r tillst�nds- eller anm�lningspliktig en-
ligt 39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40.

Med f�rbrukning avses detsamma som i 39.10 andra

stycket.

;