SFS 2011:757 Förordning om ändring i förordningen (2011:466) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

110757.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:466) om ändring i
förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för
finansiering av Finansinspektionens verksamhet;

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver att förordningen (2011:466) om ändring i förord-

ningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens
verksamhet ska utgå.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

SFS 2011:757

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011