SFS 2012:103 Förordning om ändring i förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska

120103.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1347) om
statsbidrag vid vissa studier i samiska;

utfärdad den 1 mars 2012.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:1347) om statsbidrag

vid vissa studier i samiska ska ha följande lydelse.

5 §

Statsbidrag enligt denna förordning får användas för bidrag som läm-

nas till enskilda som i Sverige deltar i

1. kurs vid en sådan folkhögskola eller i en sådan studiecirkel som avses i

förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen,

2. kommunal vuxenutbildning, eller
3. kurs vid Samernas utbildningscentrum.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2012:103

Utkom från trycket
den 13 mars 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;