SFS 2012:105 Förordning om ändring i förordningen (2010:1030) om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare

120105.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:16px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2010:1030) om <br/>prestationsbaserad stimulansers�ttning inom <br/>svenskundervisning f�r invandrare;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 mars 2012.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att rubriken till f�rordningen (2010:1030) om pre-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">stationsbaserad stimulansers�ttning inom svenskundervisning f�r invandrare<br/>samt 13 och 8 �� ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning om prestationsbaserad stimulansers�ttning inom <br/>utbildning i svenska f�r invandrare</b></p> <p style="position:absolute;top:563px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:563px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning inneh�ller f�reskrifter som ansluter till lagen</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">(2010:538) om prestationsbaserad stimulansers�ttning inom utbildning i<br/>svenska f�r invandrare.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Med utbildning i svenska f�r invandrare avses i denna f�rordning �ven en</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">motsvarande utbildning vid folkh�gskola enligt 24 </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:520px;white-space:nowrap" class="ft10">kap. skollagen</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2010:800).</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:687px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Prestationsbaserad stimulansers�ttning inom utbildning i svenska f�r</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">invandrare (sfi-bonus) ska f�r en hel bonus vara 12 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:740px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">En kommun har r�tt till ers�ttning f�r kostnader f�r utbetald sfi-bonus</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">som l�mnats med st�d av lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulans-<br/>ers�ttning inom utbildning i svenska f�r invandrare och f�r administrativa<br/>kostnader enligt 7 och 8 ��.</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:828px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett belopp som har �terkr�vts med st�d av 10 � lagen (2010:538)</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">om prestationsbaserad stimulansers�ttning inom utbildning i svenska f�r<br/>invandrare �terbetalas till kommunen, ska kommunen betala motsvarande<br/>belopp till Statens skolverk. Kommunen f�r dock r�kna av 1 000 kronor som<br/>ers�ttning f�r administrativa kostnader p� grund av �terkravet. Om det<br/>belopp som har �terbetalats till kommunen understiger 1 000 kronor, f�r<br/>kommunen r�kna av hela det �terbetalade beloppet. </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2012.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2012:105</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 mars 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:105</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">HILLEVI ENGSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Monica Rodrigo<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2010:1030) om
prestationsbaserad stimulansers�ttning inom
svenskundervisning f�r invandrare;

utf�rdad den 1 mars 2012.

Regeringen f�reskriver att rubriken till f�rordningen (2010:1030) om pre-

stationsbaserad stimulansers�ttning inom svenskundervisning f�r invandrare
samt 13 och 8 �� ska ha f�ljande lydelse.

F�rordning om prestationsbaserad stimulansers�ttning inom
utbildning i svenska f�r invandrare

1 �

Denna f�rordning inneh�ller f�reskrifter som ansluter till lagen

(2010:538) om prestationsbaserad stimulansers�ttning inom utbildning i
svenska f�r invandrare.

Med utbildning i svenska f�r invandrare avses i denna f�rordning �ven en

motsvarande utbildning vid folkh�gskola enligt 24

kap. skollagen

(2010:800).

2 �

Prestationsbaserad stimulansers�ttning inom utbildning i svenska f�r

invandrare (sfi-bonus) ska f�r en hel bonus vara 12 000 kronor.

3 �

En kommun har r�tt till ers�ttning f�r kostnader f�r utbetald sfi-bonus

som l�mnats med st�d av lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulans-
ers�ttning inom utbildning i svenska f�r invandrare och f�r administrativa
kostnader enligt 7 och 8 ��.

8 �

Om ett belopp som har �terkr�vts med st�d av 10 � lagen (2010:538)

om prestationsbaserad stimulansers�ttning inom utbildning i svenska f�r
invandrare �terbetalas till kommunen, ska kommunen betala motsvarande
belopp till Statens skolverk. Kommunen f�r dock r�kna av 1 000 kronor som
ers�ttning f�r administrativa kostnader p� grund av �terkravet. Om det
belopp som har �terbetalats till kommunen understiger 1 000 kronor, f�r
kommunen r�kna av hela det �terbetalade beloppet.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2012.

SFS 2012:105

Utkom fr�n trycket
den 13 mars 2012

background image

2

SFS 2012:105

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

P� regeringens v�gnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

;