SFS 2012:110 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

120110.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1994:1716) om fisket, <br/>vattenbruket och fiskerin�ringen;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 mars 2012.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2 kap. 10 � f�rordningen (1994:1716) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">fisket, vattenbruket och fiskerin�ringen ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r att hindra spridningen av kr�ftpest f�r l�nsstyrelsen besluta att ett</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">visst omr�de ska anses kr�ftpestsmittat eller vara skyddsomr�de f�r flod-<br/>kr�fta.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett beslut om skyddsomr�de ska vara grundat p� en f�rvaltningsplan f�r</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">flodkr�fta som l�nsstyrelsen uppr�ttat och Havs- och vattenmyndigheten<br/>godk�nt. </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2012.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Maria Wetterling<br/>(Landsbygdsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2011:646.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2012:110</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 mars 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerin�ringen;

utf�rdad den 1 mars 2012.

Regeringen f�reskriver att 2 kap. 10 � f�rordningen (1994:1716) om

fisket, vattenbruket och fiskerin�ringen ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.

10 �

1

F�r att hindra spridningen av kr�ftpest f�r l�nsstyrelsen besluta att ett

visst omr�de ska anses kr�ftpestsmittat eller vara skyddsomr�de f�r flod-
kr�fta.

Ett beslut om skyddsomr�de ska vara grundat p� en f�rvaltningsplan f�r

flodkr�fta som l�nsstyrelsen uppr�ttat och Havs- och vattenmyndigheten
godk�nt.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2012.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Maria Wetterling
(Landsbygdsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:646.

SFS 2012:110

Utkom fr�n trycket
den 13 mars 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;