SFS 2012:113 Förordning om tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

120113.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om tillämpning i fråga om Libyen av lagen
(1996:95) om vissa internationella sanktioner;

utfärdad den 15 mars 2012.

Regeringen föreskriver följande.

Genomförande av sanktioner

1 §

Lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner ska tillämpas i

fråga om Libyen i enlighet med rådets beslut 2011/137/GUSP av den 28
februari 2011

1 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen.

Denna förordning träder i kraft den 22 mars 2012.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 EUT L 58, 3.3.2011, s. 53 (Celex 32011D0137).

SFS 2012:113

Utkom från trycket
den 19 mars 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;