SFS 2012:112 Förordning om ändring i förordningen (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling

120112.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2001:639) om <br/>registerf�ring m.m. vid allm�nna domstolar med <br/>hj�lp av automatiserad behandling;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 mars 2012.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att bilaga 1 till f�rordningen (2001:639) om regis-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">terf�ring m.m. vid allm�nna domstolar med hj�lp av automatiserad behand-<br/>ling ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>Bilaga 1</i></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Uppgifter i ett verksamhetsregister</b></p> <p style="position:absolute;top:597px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>C H�ndelser</b></p> <p style="position:absolute;top:639px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">8. om �verklagande:<br/> datum<br/> person som �verklagat<br/> vad som �verklagats<br/> resultat av �verklagande<br/>9. brottsmisstanke<br/>10. brottsp�f�ljd eller andra uppgifter som beh�vs f�r fullg�rande av under-<br/>r�ttelseskyldighet <br/>11. samband med andra h�ndelser i det aktuella m�let <br/>12. h�nvisning till andra l�pnummer <br/>13. datum f�r h�ndelseregistrering <br/>14. m�lstatus <br/>15. gallringsbar eller ej </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>D Planering</b></p> <p style="position:absolute;top:949px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 23 april 2012.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse 2003:599</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2012:112</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 mars 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:112</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Tobias Eriksson<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2001:639) om
registerf�ring m.m. vid allm�nna domstolar med
hj�lp av automatiserad behandling;

utf�rdad den 1 mars 2012.

Regeringen f�reskriver att bilaga 1 till f�rordningen (2001:639) om regis-

terf�ring m.m. vid allm�nna domstolar med hj�lp av automatiserad behand-
ling ska ha f�ljande lydelse.

Bilaga 1

1

Uppgifter i ett verksamhetsregister

C H�ndelser

8. om �verklagande:
 datum
 person som �verklagat
 vad som �verklagats
 resultat av �verklagande
9. brottsmisstanke
10. brottsp�f�ljd eller andra uppgifter som beh�vs f�r fullg�rande av under-
r�ttelseskyldighet
11. samband med andra h�ndelser i det aktuella m�let
12. h�nvisning till andra l�pnummer
13. datum f�r h�ndelseregistrering
14. m�lstatus
15. gallringsbar eller ej

D Planering

Denna f�rordning tr�der i kraft den 23 april 2012.

1 Senaste lydelse 2003:599

SFS 2012:112

Utkom fr�n trycket
den 20 mars 2012

background image

2

SFS 2012:112

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

;