SFS 2012:123 Förordning om ändring i förordningen (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten

120123.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2010:590) om <br/>grundl�ggande och kompletterande milit�r <br/>utbildning inom F�rsvarsmakten;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 mars 2012.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 16 � f�rordningen (2010:590) om grundl�g-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">gande och kompletterande milit�r utbildning inom F�rsvarsmakten ska ha<br/>f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som genomg�r utbildning enligt denna f�rordning har r�tt att</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">ut�va inflytande �ver utbildningen. F�rsvarsmakten ska verka f�r att rekry-<br/>terna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och ska<br/>s�kerst�lla att rekryterna f�r information om sin r�tt att ut�va inflytande �ver<br/>utbildningen. </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I F�rsvarsmaktens h�gkvarter och vid enheter inom F�rsvarsmakten som</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">bedriver utbildning av rekryter ska det finnas personal som �r ansvarig f�r<br/>fr�gor som r�r rekryternas medinflytande. </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der ikraft den 30 april 2012.</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">STEN TOLGFORS</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft17">Maria Hedeg�rd<br/>(F�rsvarsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2012:123</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 3 april 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2010:590) om
grundl�ggande och kompletterande milit�r
utbildning inom F�rsvarsmakten;

utf�rdad den 15 mars 2012.

Regeringen f�reskriver att 16 � f�rordningen (2010:590) om grundl�g-

gande och kompletterande milit�r utbildning inom F�rsvarsmakten ska ha
f�ljande lydelse.

16 �

Den som genomg�r utbildning enligt denna f�rordning har r�tt att

ut�va inflytande �ver utbildningen. F�rsvarsmakten ska verka f�r att rekry-
terna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och ska
s�kerst�lla att rekryterna f�r information om sin r�tt att ut�va inflytande �ver
utbildningen.

I F�rsvarsmaktens h�gkvarter och vid enheter inom F�rsvarsmakten som

bedriver utbildning av rekryter ska det finnas personal som �r ansvarig f�r
fr�gor som r�r rekryternas medinflytande.

Denna f�rordning tr�der ikraft den 30 april 2012.

P� regeringens v�gnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedeg�rd
(F�rsvarsdepartementet)

SFS 2012:123

Utkom fr�n trycket
den 3 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;