SFS 2012:124 Förordning om ändring i statsflygsförordningen (1999:1354)

120124.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i statsflygsförordningen (1999:1354);

utfärdad den 22 mars 2012.

Regeringen föreskriver att 6 § statsflygsförordningen (1999:1354) ska ha

följande lydelse.

6 §

Försvarsmakten ska som flygoperatör ansvara för säkerhetsskyddet

avseende flygplanen.

Säkerhetspolisen ska informera Försvarsmakten om hotbilden när det

gäller en person som medföljer planet och som omfattas av 2 § andra stycket
2 och 3 förordningen (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen.

Försvarsmakten och Säkerhetspolisen ska samverka i säkerhetsskydds-

frågor.

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2012.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

Thomas Strömgren
(Statsrådsberedningen)

SFS 2012:124

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012