SFS 2012:132 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

120132.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.