SFS 2012:162 Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:584) om avtal mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden

120162.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2011:584) om avtal
mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 4 april 2012.

Regeringen föreskriver att lagen (2011:584) om avtal mellan Sverige och

Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden ska träda i kraft den
1 maj 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2012:162

Utkom från trycket
den 17 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;