SFS 2012:165 Förordning om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

120165.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.