SFS 2012:169 Förordning om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter för tillämpningen av förordningen (2006:396) om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare

120169.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om upph�vande av Arbetsmarknadsstyrelsens <br/>f�reskrifter f�r till�mpningen av f�rordningen <br/>(2006:396) om f�rs�ksverksamhet med s�rskilda <br/>arbetsmarknadspolitiska insatser f�r nyanl�nda <br/>invandrare</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>;</b></p> <p style="position:absolute;top:444px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 4 april 2012.</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att Arbetsmarknadsstyrelsens f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">(AMSFS 2006:13) om till�mpningen av f�rordningen (2006:396) om f�r-<br/>s�ksverksamhet med s�rskilda arbetsmarknadspolitiska insatser f�r nyan-<br/>l�nda invandrare ska upph�ra att g�lla vid utg�ngen av april 2012.</p> <p style="position:absolute;top:568px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">HILLEVI ENGSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:621px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft16">Anette Bergene<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:293px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>SFS 2012:169</b></p> <p style="position:absolute;top:319px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 17 april 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om upph�vande av Arbetsmarknadsstyrelsens
f�reskrifter f�r till�mpningen av f�rordningen
(2006:396) om f�rs�ksverksamhet med s�rskilda
arbetsmarknadspolitiska insatser f�r nyanl�nda
invandrare

;

utf�rdad den 4 april 2012.

Regeringen f�reskriver att Arbetsmarknadsstyrelsens f�reskrifter

(AMSFS 2006:13) om till�mpningen av f�rordningen (2006:396) om f�r-
s�ksverksamhet med s�rskilda arbetsmarknadspolitiska insatser f�r nyan-
l�nda invandrare ska upph�ra att g�lla vid utg�ngen av april 2012.

P� regeringens v�gnar

HILLEVI ENGSTR�M

Anette Bergene
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2012:169

Utkom fr�n trycket
den 17 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;