SFS 2012:169 Förordning om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter för tillämpningen av förordningen (2006:396) om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare

120169.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens
föreskrifter för tillämpningen av förordningen
(2006:396) om försöksverksamhet med särskilda
arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända
invandrare

;

utfärdad den 4 april 2012.

Regeringen föreskriver att Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter

(AMSFS 2006:13) om tillämpningen av förordningen (2006:396) om för-
söksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyan-
lända invandrare ska upphöra att gälla vid utgången av april 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Anette Bergene
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2012:169

Utkom från trycket
den 17 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012