SFS 2012:177 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

120177.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:414) om jobb- och <br/>utvecklingsgarantin;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 april 2012.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2007:414) om jobb- och</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utvecklingsgarantin att 16 � ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin har �terkallats</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">enligt 15 � f�rsta stycket 1 eller 2 f�r den enskilde p� nytt anvisas till pro-<br/>grammet om han eller hon </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. anm�lt sig som arbetss�kande hos den offentliga arbetsf�rmedlingen</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">inom 60 kalenderdagar efter �terkallelsen, och </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. efter �terkallelsen varit inskriven som arbetss�kande hos den offentliga</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">arbetsf�rmedlingen under 45 dagar f�r vilka aktivitetsst�d skulle ha l�mnats<br/>om inte �terkallelsen gjorts. </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid till�mpning av f�rsta stycket 2 ska dagar d� den enskilde utf�rt f�r-</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">v�rvsarbete r�knas in i de 45 dagarna. </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som p� nytt anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin tr�der in i ga-</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">rantin dagen efter den ers�ttningsdag d� han eller hon l�mnade programmet. </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2012.</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">HILLEVI ENGSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Monica Rodrigo<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2009:1603.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2012:177</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 24 april 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:414) om jobb- och
utvecklingsgarantin;

utf�rdad den 12 april 2012.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2007:414) om jobb- och

utvecklingsgarantin att 16 � ska ha f�ljande lydelse.

16 �

1

Om en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin har �terkallats

enligt 15 � f�rsta stycket 1 eller 2 f�r den enskilde p� nytt anvisas till pro-
grammet om han eller hon

1. anm�lt sig som arbetss�kande hos den offentliga arbetsf�rmedlingen

inom 60 kalenderdagar efter �terkallelsen, och

2. efter �terkallelsen varit inskriven som arbetss�kande hos den offentliga

arbetsf�rmedlingen under 45 dagar f�r vilka aktivitetsst�d skulle ha l�mnats
om inte �terkallelsen gjorts.

Vid till�mpning av f�rsta stycket 2 ska dagar d� den enskilde utf�rt f�r-

v�rvsarbete r�knas in i de 45 dagarna.

Den som p� nytt anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin tr�der in i ga-

rantin dagen efter den ers�ttningsdag d� han eller hon l�mnade programmet.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2012.

P� regeringens v�gnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1603.

SFS 2012:177

Utkom fr�n trycket
den 24 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;